วิธีชำระเงิน

ลูกค้าสามารถเลือกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารต่อไปนี้

– ธนาคารกสิกรไทย บัญชีกระแสรายวัน สาขาเทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3 : เลขที่บัญชี 993-1-00390-6 ชื่อบัญชี บริษัท อินส์พัล จำกัด