ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่วางใจในหนังสือของเรา

หากท่านผู้อ่านมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ทางเรานำเสนอหรือผลิตหนังสือหรือสื่อ ที่ท่านต้องการอ่านหรือชม โปรดส่งความคิดเห็นของท่านมาได้ที่ [email protected] หรือ [email protected]

มุมแก้ไขเนื้อหาในหนังสือ

แก้ไขเนื้อหาหนังสือ “PERFECT MATHS สรุปเข้มคณิตศาสตร์ มัธยมต้น ฉบับสมบูรณ์” หน้า 253
แก้ไขเนื้อหาหนังสือ “ตะลุยข้อสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม” หน้า 166
แก้ไขเนื้อหาหนังสือ “คู่มือติวคณิต ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง ฉบับสมบูรณ์” หน้า 25 และ หน้า 35
แก้ไขเนื้อหาหนังสือ “คู่มือรวมกฎหมายและพระราชบัญญัติสำหรับสอบราชการ ฉบับสมบูรณ์” หน้า 372
แก้ไขเนื้อหาหนังสือ “เก่ง Mind Map ไวยากรณ์จีน ฉบับสมบูรณ์” หน้า 102
แก้ไขเนื้อหาหนังสือ “ตะลุยข้อสอบคณิต ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง ฉบับรวมข้อสอบ” หน้า 11
แก้ไขเนื้อหาหนังสือ “พิชิตข้อสอบ A-LEVEL PHY-CHEM-BIO ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ฉบับสมบูรณ์” หน้า หน้า 308,314 และ 335