• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 
Dream & Passion
Life Balance
giftt
Let's Play
THE LAW GROUP
  ค้นหาข้อมูลหนงสือ :
สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย + แนวข้อสอบเสมือนจริง
ISBN : 9786163811097
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สุกัญญา สันติเจริญเลิศ
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 259 บาท
รวบรวมเนื้อหาและแบบฝึกหัด วิชาภาษาไทย ระดับ ม.4, ม.5 และ ม.6 ไว้ในเรื่องที่ออกข้อสอบบ่อย พร้อมแบบฝึกหัดทั้งท้ายเรื่องและท้ายบท เพื่อเพิ่มความเข้าใจ อีกทั้งโจทย์ตะลุยข้อสอบ 9 วิชาสามัญและเฉลยอย่างละเอียด
ทางลัดพูดอังกฤษ ป.1-ป.6
ISBN : 9786163811202
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 59 บาท
หนังสือทางลัดพูดอังกฤษ ป.1 - ป.6 คู่มือประถมที่ครูและนักเรียนมั่นใจ ภายในเล่มได้รวบรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับน้องๆ ในหลากหลายสถานการณ์ที่ใช้บ่อยและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน พร้อมทั้งคำอ่านออกเสียงที่จะช่วยให้น้องๆ อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับบทสนทนาที่ง่ายต่อการใช้งาน และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
ศัพท์จีน 6,000 คำ ไม่รู้...ไม่ได้
ISBN : 9786163811110
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
เรียนรู้ศัพท์จีนจากสิ่งที่อยู่รอบตัว ซึ่งพบบ่อยในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ให้จดจำได้ง่าย นำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ให้คุณเรียนรู้ฝึกฝนได้ด้วยตนเอง โดยสามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้าน ทั้งการเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว รวมถึงการทำธุรกิจ
สรุปเข้มภาษาไทย มัธยมต้น ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811233
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : พิชชธร ปะทะวัง
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 219 บาท
สรุปเนื้อหาวิชาภาษาไทย มัธยมต้น ที่สำคัญและออกสอบบ่อย นำเสนอด้วย mind map และตารางสรุป เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านก่อนสอบ และเข้มข้นด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ พร้อมทั้งแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย + เฉลยแนวข้อสอบอย่างละเอียด เพื่อพิชิต O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
คู่มือเรียนไวยากรณ์ญี่ปุ่นเบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811226
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : วาสนา ประชาชนะชัย
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 299 บาท
รวมหลักไวยากรณ์ที่สำคัญต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น โครงสร้างประโยค พร้อมตัวอย่างการใช้จริง แบบฝึกหัดท้ายบท และแนวข้อสอบ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด เตรียมสอบวัดระดับ N4, N5 และ PAT 7.3 อย่างมั่นใจ นำไปปรับใช้ในการเรียน การสอบ การทำงาน หรือในชีวิตประจำวัน
เก่งไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.1 - ป.6
ISBN : 9786163811134
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : เอกชัย เกรียงโกมล
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 59 บาท
รวบรวมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่เหมาะสำหรับเด็กประถม พร้อม mind map เพื่อให้เข้าใจง่าย จำได้เร็ว สรุป 12 tense พร้อมตัวอย่าง อีกทั้งยังได้รวบรวมกิริยา 3 ช่องที่พบบ่อย ทั้ง regular และ irregular และคำศัพท์แยกหมวดหมู่ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811271
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 199 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อัพเดตล่าสุด เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ และการสอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษาทุกสถาบัน และสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายและประชาชนทั่วไป ภายในเล่มใช้ตัวอักษรที่มีขนาดพอเหมาะ ทำให้อ่านง่ายสบายตา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811264
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 189 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อัพเดตล่าสุด เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ และการสอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษาทุกสถาบัน และสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายและประชาชนทั่วไป ภายในเล่มใช้ตัวอักษรที่มีขนาดพอเหมาะ ทำให้อ่านง่ายสบายตา
ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811257
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 189 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายอาญา อัพเดตล่าสุด เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ และการสอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษาทุกสถาบัน และสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายและประชาชนทั่วไป ภายในเล่มใช้ตัวอักษรที่มีขนาดพอเหมาะ ทำให้อ่านง่ายสบายตา
ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเล็ก)
ISBN : 9786163811240
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 159 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายอาญา อัพเดตล่าสุด เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ และการสอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษาทุกสถาบัน และสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายและประชาชนทั่วไป ด้วยขนาดรูปเล่มที่กะทัดรัด ช่วยให้สะดวกในการพกพา สามารถใช้งานได้ทันที
คู่มือติวเชาวน์ปัญญา สอบเข้า ป.1 ร.ร.สาธิตและเครือคาทอลิก
ISBN : 9786163811219
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Dream&Passion
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 150 บาท
รวบรวมแบบฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาหลากหลายรูปแบบเสมือนทำข้อสอบจริง เพื่อเตรียมความพร้อมของลูกก่อนลงสู่สนามสอบจริง ฝึกทำได้ทันที เน้นวิธีการคิดวิเคราะห์โจทย์ และหาคำตอบแบบถูกต้องแม่นยำ ฝึกสังเกต เปรียบเทียบ รูปภาพ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบ สนุกกับการทำแบบฝึกทักษะ เข้าใจง่าย ไม่น่าบื่อ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยท้ายเล่ม ครบถ้วน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเด็กอนุบาล เตรียมสอบเข้า ป.1 เตรียมความพร้อมของเด็กที่จะสอบเข้าโรงเรียนสาธิต และโรงเรียนในเครือคาทอลิก ก่อนลงสู่สนามสอบจริง แค่ทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ ก็สอบติดสาธิตได้
QUICK THAI สรุปภาษาไทย ม.ปลาย
ISBN : 9786163811172
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สุกัญญา สันติเจริญเลิศ
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 99 บาท
สรุปเนื้อหาวิชาภาษาไทย มัธยมปลาย ที่สำคัญและออกสอบบ่อย นำเสนอด้วยตารางสรุป และรูปภาพประกอบ เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านก่อนสอบ เพื่อพิชิต O-NET, 9 วิชาสามัญ, โควตา, สอบตรง, เพิ่มเกรด, ชิงทุน, Admission, Entrance 4.0 และระบบใหม่ TCAS
ศัพท์เกาหลีที่คุณต้องรู้
ISBN : 9786163811165
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 90 บาท
รวบรวมคำศัพท์ภาษาเกาหลีที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน จัดเป็นตาราง แบ่งหมวดหมู่ให้จำง่าย มีคำศัพท์พร้อมคำอ่านและคำแปล สะดวกต่อการใช้งานจริงในสถานการณ์ต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาเกาหลีเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน การสอบ เเละการทำงานต่อไป
พิชิตข้อสอบ Error 550 ข้อ
ISBN : 9786163810953
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : อารยา หงษ์จินดาเกศ
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 169 บาท
รวบรวมเทคนิคการทำข้อสอบ Error Identification และ Sentence Completion ที่สำคัญ แนวข้อสอบที่มักออกบ่อยกว่า550 ข้อ พร้อมเฉลยข้อสอบและคำอธิบายอย่างละเอียด เทคนิคการจับจุดผิดในข้อสอบ Error พร้อมไวยากรณ์ที่ควรรู้และพบบ่อย เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการเรียนและการสอบ
Short Note SOCIAL STUDIES สรุปสังคม ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ
ISBN : 9786163811158
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : วิสสุตา จันทร์สม
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 129 บาท
สรุปเนื้อหาวิชาสังคม ม.4, ม.5 และ ม.6 ที่สำคัญและออกสอบบ่อย นำเสนอด้วยตารางสรุป Mind Map และรูปภาพประกอบเพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านก่อนสอบ เพื่อพิชิต O-NET, 9 วิชาสามัญ, โควตา, สอบตรง, เพิ่มเกรด, ชิงทุน, Admission, Entrance 4.0 และระบบใหม่ TCAS
ตะลุยแนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย ฉบับรวมข้อสอบ
ISBN : 9786163811103
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : เนตญา บุญอ่อน
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
รวมแนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย ที่ออกสอบบ่อย กว่า 10 ชุด ตามมาตรฐาน สทศ. ครบทุกส่วนทักษะ ไม่ว่าจะเป็นส่วนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เข้าใจง่าย รวดเร็ว ใช้ได้จริง เพื่อสร้างความคุ้นเคยและทำข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ เตรียมพร้อมสอบ กสพท และสอบตรงเข้าคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในระบบ TCAS
Adventure China เก่งภาษาจีน ฉบับ พูด กิน เที่ยว
ISBN : 9786163810939
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : สุ่ยหลิน
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
ให้คุณเก่งภาษาจีน ด้วยการเรียนรู้รูปประโยคภาษาจีนในหลากหลายสถานการณ์ เหมาะสำหรับการเรียนภาษา หรือใช้ในการท่องเที่ยวจีน โดยภายในเล่มได้สอนบทสนทนาภาษาจีนครอบคลุมทุกสถานการณ์ ฝึกพูดตามได้ง่ายๆ และคนจีนฟังเข้าใจ พร้อมทั้งรวมคำศัพท์ที่ใช้บ่อย แบ่งตามการใช้งาน และเกร็ดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน ...พกติดตัวไว้ ใช้ฝึกพูดก็ดี ใช้เที่ยวก็รอด!
ศัพท์โทอิคออกสอบบ่อย 4,000 คำ
ISBN : 9786163810649
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 169 บาท
รวมคำศัพท์เน้นๆ กว่า 4,000 คำ ที่ออกสอบบ่อยในการสอบ TOEIC อ่านง่าย เข้าใจเร็ว แบ่งตามหมวดหมู่ พร้อมคำแปลภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คำเหมือน (Synonym) และตัวอย่างการใช้ในประโยค ใช้เตรียมสอบ TOEIC หรือต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้
สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 + แนวข้อสอบเสมือนจริง
ISBN : 9786163811073
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ผ่องพรรณ กาญจนกฤต
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 209 บาท
รวบรวมเนื้อหาและแบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ 2 สำหรับสายศิลป์ - ภาษา ระดับ ม.4 ม.5 และ ม.6ไว้ในเรื่องที่ออกข้อสอบบ่อย พร้อมแบบฝึกหัดทั้งท้ายเรื่องและท้ายบท อีกทั้งโจทย์ตะลุยข้อสอบ 9 วิชาสามัญและเฉลยอย่างละเอียด
รู้ศัพท์ 300 คำก็พูด อ่าน เขียน ภาษาเกาหลีได้
ISBN : 9786163811059
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : Kim Yeamin
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 179 บาท
เมื่อนำคำศัพท์ภาษาเกาหลีง่ายๆ ที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน เพียง 300 คำ มาผสมผสานกับไวยากรณ์และพื้นฐานการสร้างประโยค ก็สามารถนำมาใช้พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจำวัน และช่วยให้เก่งภาษาเกาหลีขึ้นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย!! พร้อมด้วยภาพการ์ตูนประกอบน่ารักๆ ที่จะทำให้จดจำได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงตัวอย่างประโยคต่างๆ และสำนวนการพูดอย่างง่ายๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที นอกจากนี้ ท้ายเล่มยังมีแบบฝึกหัดวัดความเข้าใจพร้อมเฉลย ให้ได้ทบทวนความเข้าใจทั้งหมดได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาเกาหลีเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยว การเรียน การสอบ เเละการทำงาน
คู่มือสอนพ่อแม่ ฝึกลูกพูดภาษาอังกฤษ
ISBN : 9786163810120
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : รชต กิตติโกสินทร์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 179 บาท
หนังสือคู่มือสอนพ่อแม่ฝึกลูกพูดภาษาอังกฤษ จะนำเสนอวิธีการเลี้ยงลูกแบบ 2 ภาษา พร้อมทั้งไขข้อข้องใจต่างๆ ที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่อาจเจอะเจอในการสอนภาษาลูกๆ นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังรวบรวมคำศัพท์ บทสนทนาและแบบฝึกหัดที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้คุณพ่อคุณแม่นำไปใช้เพื่อฝึกฝนลูกน้อยพูดภาษาที่สองในหลายๆ สถานการณ์ พร้อมด้วยภาพประกอบน่ารักๆ และสีสันสดใส ช่วยให้เข้าใจได้ง่าย อ่านสนุก เพลิดเพลิน นำไปใช้ได้ทันที
สรุปเข้ม พิชิตข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ข ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811066
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ชัยยง เผือกทอง และทีมวิชาการ
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 249 บาท
สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย ครบทุกวิชาที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย ภาค ข พร้อมเฉลยแบบละเอียด ตรงตามนโยบายหลักสูตรการเรียนการสอนล่าสุด เก็งข้อสอบได้อย่างชัดเจน แม่นยำ กระชับ ตรงประเด็น เข้าใจไว ใช้เตรียมสอบได้ทันที ใช้สอบบรรจุเข้าปฏิบัติราชการ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ., สอศ., อบจ., อบต., อปท., สพป., สพม., ครูผู้ช่วยท้องถิ่น และครูหน่วยงานอื่นๆ ทุกหน่วยงาน
เก่งอังกฤษ English Grammar ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163810885
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : เอกชัย เกรียงโกมล
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 259 บาท
หนังสือ เก่งอังกฤษ English Grammar ฉบับสมบูรณ์ ได้รวบรวมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไว้อย่างครบถ้วน โดยนำเสนอเป็นหมวดหมู่เข้าใจง่าย และมีเทคนิคช่วยให้จำได้ดียิ่งขึ้นด้วย mind map พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการสอบ O-NET,GAT, 9 วิชาสามัญ, TOEIC, CU-TEP, TU-GET, สอบตรง, Admission, Entrance 4.0 และระบบใหม่ TCAS
เก่งพูดเกาหลี 24 ชั๋วโมง
ISBN : 9786163810441
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : อาริดา ใจสุข (December)
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเก่งภาษาเกาหลีได้ไม่ยาก โดยภายในเล่มได้จำลองเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่เช้าจดเย็น พร้อมทั้งรวบรวมคำศัพท์ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันไว้อย่างรอบด้าน ช่วยให้เข้าใจภาษาเกาหลีได้มากขึ้น อีกทั้งยังได้เรียนรู้ไวยากรณ์พื้นฐานที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ผ่านสำนวนการพูดอย่างง่ายๆ และด้วยภาพประกอบการ์ตูนน่ารักๆ ทำให้ผู้อ่านฝึกภาษาเกาหลีได้อย่างเพลิดเพลิน และจดจำได้ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาเกาหลีเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงาน และการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี
ติวเข้ม O-NET ม.6 วิชาชีววิทยา + แนวข้อสอบเสมือนจริง
ISBN : 9786163811028
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ศักดิ์ชัย เกิดพิทักษ์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 259 บาท
หนังสือ ติวเข้ม O-NET ม.6 วิชาชีววิทย + แนวข้อสอบเสมือนจริง เป็นหนังสือที่สรุปรวบรวม และเรียบเรียง เนื้อหาสำคัญในวิชาชีววิทยา มัธยมปลาย อย่าสั้น กระชับ และครบถ้วนทุกเนื้อหา เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว ในเล่มนำเสนอด้วยรูปภาพประกอบ Mind Map และตารางสรุป ภายในเล่มจะมีแนวข้อสอบเสมือนจริง ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด และเฉลยแนวข้อสอบแบบละเอียด อีกทั้งยังครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตข้อสอบ O-NET โดยเฉพาะ
พิชิตข้อสอบ GAT เชื่อมโยง สรุปเข้มเทคนิคและแนวข้อสอบ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163810946
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ชลเทพ ปั้นบุญชู
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
สรุปเข้มเทคนิคพิชิตข้อสอบ GAT เชื่อมโยงอย่างละเอียดทุกระดับตั้งแต่ระดับง่าย ปานกลาง และยาก พร้อมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยกว่า 40 บทความ แบ่งตามสาระวิชา และเฉลยอย่างละเอียดแบบจัดเต็ม เตรียมพร้อมสอบในระบบ TCAS และสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา + แนวข้อสอบเสมือนจริง
ISBN : 9786163811042
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ธนพงษ์ วัชรโรจน์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 249 บาท
หนังสือ สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา + แนวข้อสอบเสมือนจริง เป็นหนังสือที่สรุปรวบรวม และเรียบเรียง เนื้อหาสำคัญในวิชาชีววิทยา มัธยมปลาย อย่างสั้น กระชับ และครบถ้วนทุกเนื้อหา เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว ในเล่มนำเสนอด้วยรูปภาพประกอบ Mind Map และตารางสรุป ภายในเล่มจะมีแนวข้อสอบเสมือนจริง ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด และเฉลยแนวข้อสอบแบบละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา โดยเฉพาะ
REVERSE HYBRID กลับหัวคิด พิชิตตลาดหุ้น
ISBN : 9786163810236
หมวดหมู่หนังสือ : บริหารธุรกิจ
ผู้เขียน : Sirichaiwatt
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 289 บาท
เผยแนวการเล่นหุ้นแบบกลับหัว (Reverse Hybrid) ประยุกต์ใช้ข้อดีของส่วนต่างๆ มารวมกัน ทั้งทางเทคนิค ความเป็นจริงพื้นฐาน และข้อมูลข่าวสารมาประกอบกัน เพื่อสร้างกำไรสูงสุดและลดความเสี่ยงมากที่สุดอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบที่ชัดเจน ที่คุณเองก็สามารถนำไปต่อยอด และปรับใช้เพื่อทำกำไรในแบบของคุณ ...เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย และเน้นนำไปปฏิบัติได้จริงที่สุด
เก่งสนทนาภาษาเกาหลีกับ Korean for Daily Conversation
ISBN : 9786163810991
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : อาริดา ใจสุข
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
รวบรวมบทสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามสถานการณ์ที่พบบ่อยไว้ในเล่มเดียว พร้อมทั้งคำอ่านออกเสียงภาษาไทยและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบทสนทนา ให้คุณสามารถฝึกฝนและสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังสอดแทรกความรู้ทางด้านวัฒนธรรมการใช้ภาษา และประเพณีของประเทศเกาหลีไว้อีกด้วย
คู่มือเรียนญี่ปุ่นเบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811011
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : วาสนา ประชาชนะชัย
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 219 บาท
ฝึกเรียนญี่ปุ่นเบื้องต้นด้วยตัวเอง อ่านสนุก ไม่เครียด อธิบายชัดเจน ครบถ้วนทั้งไวยากรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น บทสนทนาในชีวิตประจำวันที่ใช้ได้จริงในหลากหลายสถานการณ์ คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อย และแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ท้ายบท
ติวเข้มพิชิตข้อสอบ กสถ. การปกครองท้องถิ่น ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811035
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ดิษญา ลิ้มตระกูล, ว่าที่ ร.ต. หญิง สุพิชฌาย์ ระวิ
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 349 บาท
หนังสือ ติวเข้มพิชิตข้อสอบ กสถ. การปกครองท้องถิ่น ฉบับสมบูรณ์ เป็นหนังสือที่สรุปเนื้อหาในส่วนที่สำคัญที่จะต้องใช้สอบ พร้อมเสนอแนวข้อสอบครบถ้วนทั้ง 4 กลุ่มวิชา ตามประกาศล่าสุดของ กสถ. คือ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ภาษาไทย ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล และภาษาอังกฤษ โดยเฉลยอธิบายแบบละเอียด ให้ผู้อ่านได้เตรียมพร้อมอย่างมั่นใจก่อนสอบ
SUPER PHYSICS สรุปเข้มฟิสิกส์ มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163810892
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ผ่องพรรณ กาญจนกฤต
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 279 บาท
หนังสือ SUPER PHYSICS สรุปเข้มฟิสิกส์ มัธยมปลาย เป็นหนังสือที่สรุปรวบรวมและเรียบเรียง เนื้อหาสำคัญในวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่ระดับชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 พร้อมแบบฝึกหัด และแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว ในเล่มนำเสนอด้วยรูปภาพประกอบ Mind Map และตารางสรุป อีกทั้งยังครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตข้อสอบ PAT, O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรด, สอบตรง, 9 วิชาสามัญ, ADMISSION, Entrance 4.0 และระบบใหม่ TCAS ในเล่มเดียวจบ
ศัพท์เกาหลี 6,000 คำ ไม่รู้...ไม่ได้
ISBN : 9786163810731
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
เรียนรู้ศัพท์เกาหลีจากสิ่งที่อยู่รอบตัว ซึ่งพบบ่อยในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ให้จดจำได้ง่าย นำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ให้คุณเรียนรู้ฝึกฝนได้ด้วยตนเอง โดยสามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้าน ทั้งการเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว รวมถึงการทำธุรกิจ
PERFECT SCIENCE สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ มัธยมต้น ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163810878
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : อ.ภูชิชย์ พวงตะคุ
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 349 บาท
หนังสือ PERFECT SCIENCE สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ มัธยมต้น เป็นหนังสือที่สรุปรวบรวมและเรียบเรียง เนื้อหาสำคัญวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์กายภาพ มัธยมต้น พร้อมแนวข้อสอบ และเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและสามารถเข้าใจได้รวดเร็ว ในเล่มนำเสนอด้วยภาพสีสดใส Mind Map และตารางสรุป อีกทั้งยังครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตข้อสอบ ชิงทุน,โควตา,เพิ่มคะแนนในชั้นเรียน และเตรียมสอบ ม.4 เข้าโรงเรียนดังทั่วประเทศ ในเล่มเดียวจบ
พิชิตข้อสอบ READING + แนวข้อสอบ 600 ข้อ
ISBN : 9786163810977
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : กฤษฎา สมุทรสาคร
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
เจาะลึกเนื้อหา นำเสนอหลากหลายเทคนิคเพื่อพิชิตข้อสอบ Reading ครบทุกเรื่อง ตั้งแต่ Finding the Topic, Main Idea, The Supporting Details เป็นต้น และแนวข้อสอบอีกกว่า 600 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เตรียมพร้อมตะลุยทุกสนามสอบอย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็น O-NET, GAT, 9 วิชาสามัญ, TOEIC, TOEFL, CU-TEP, TU-GET, SMART-I, สอบตรง, Admission, Entrance 4.0 และระบบใหม่ TCAS
ตะลุยแนวข้อสอบ O-NET ม.3 พิชิตสอบเข้า ม.4 ฉบับรวมข้อสอบ
ISBN : 9786163810984
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ผ่องพรรณ กาญจนกฤต
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
รวมแนวข้อสอบ O-NET ม.3 สอบเข้า ม.4 ใหม่ล่าสุด ครบทุกวิชา ตามมาตรฐาน สทศ. กว่า 1,000 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เข้าใจง่าย รวดเร็ว และใช้ได้จริง เตรียมตัวสอบเข้า ม.4 พิชิตโรงเรียนชั้นนำที่มุ่งหวังอย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นเตรียมอุดมฯ, สวนกุหลาบฯ, มหิดลฯ บดินทรเดชาฯ และจุฬาภรณ์ฯ เป็นต้น
สรุปเข้มพิชิตข้อสอบนายสิบตำรวจทุกสายงาน ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163810908
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ดิษญา ลิ้มตระกูล
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 249 บาท
สรุปเนื้อหาทุกวิชาที่ใช้ในการสอบนายสิบตำรวจไว้อย่างครบถ้วนและกระชับ อ่านง่าย เข้าใจไว ใช้ได้ทันที พร้อมจัดเต็มแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยครบทุกวิชา และเฉลยอย่างละเอียดตรงประเด็น เหมาะสำหรับนักเรียน ม.ปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่า เพื่อเตรียมตัวสอบนายสิบตำรวจอย่างมั่นใจ พิชิตสายงานตำรวจที่มุ่งหวังได้ไม่ยาก ไม่ว่าจะเป็นสายป้องกันและปราบปราม, สายอำนวยการและสนับสนุน, สายงานเทคนิค และอื่นๆ!
สรุปคณิต ป.1 เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163810960
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 149 บาท
รวบรวมเนื้อหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบกระชับ ครบถ้วน เข้าใจง่าย คิดเร็ว ฝึกทำได้ทันที เน้นวิธีการคิด วิเคราะห์โจทย์ และวิธีการหาคำตอบที่ถูกต้องแม่นยำ ฝึกการสังเกตเปรียบเทียบ รูปภาพ ตาราง และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบ สนุกกับการทำแบบฝึกทักษะที่เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ พร้อมแนวข้อสอบที่หลากหลาย และเฉลยอย่างละเอียด เพิ่มความมั่นใจในการสอบตลอดทั้งเทอม
แนวข้อสอบเสมือนจริง 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
ISBN : 9786163810854
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : รชต กิตติโกสินท์ (ครูพี่ติงลี่)
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 249 บาท
อัดแน่นแนวข้อสอบภาษาอังกฤษใน 9 วิชาสามัญที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงในทุกด้าน กว่า 5 ชุด และเฉลยอย่างละเอียด นอกจากนี้ ยังมีสรุปเทคนิคทำข้อสอบแบบกระชับ และเพิ่มเติมกฎไวยากรณ์ 8 ข้อ และคำศัพท์กว่า 200 คำที่จำเป็นในการสอบ เตรียมพร้อมสอบในระบบ กสพท และสอบตรงเข้าคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศอย่างมั่นใจ
Short Note CHEMISTRY สรุปเคมี ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ
ISBN : 9786163810861
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ผ่องพรรณ กาญจนกฤต
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 129 บาท
หนังสือ Short Note CHEMISTRY สรุปเคมี ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ เป็นหนังสือที่สรุปรวบรวม และเรียบเรียง เนื้อหาสำคัญในวิชาเคมี ตั้งแต่ระดับชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย และเตรียมพร้อมสอบ O-NET, PAT, 9 วิชาสามัญ, โควตา, สอบตรง, เพิ่มเกรด, ชิงทุน, Admission, Entrance 4.0 และระบบใหม่ TCAS ที่สรุปในรูปแบบตาราง และรูปภาพประกอบ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ เพื่อที่จะช่วยให้น้องๆ ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือ และเตรียมพร้อมสู่การสอบโดยเฉพาะ
Adventure Japan เก่งภาษาญี่ปุ่น ฉบับ พูด กิน เที่ยว
ISBN : 9786163810830
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : อะกิระ โช และ อุปลัทธิ์ กอวัฒนสกุล
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 249 บาท
เรียนรู้รูปประโยคภาษาญี่ปุ่นในหลากหลายสถานการณ์ สำหรับการเรียนภาษา หรือใช้ในการท่องเที่ยวญี่ปุ่น รวมคำศัพท์น่ารู้ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนอย่างละเอียด นำไปใช้ได้ทันที พร้อมภาพประกอบ 4 สีทั้งเล่ม
รวมกฎหมายแรงงาน พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163810847
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 199 บาท
หนังสือรวมกฎหมายแรงงาน พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ ได้รวมกฎหมายแรงงานต่างๆ ไว้ในเล่มเดียว ประกอบไปด้วย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้มีการอัพเดตแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับล่าสุดแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้รวบรวมได้จัดทำ หัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อท่านผู้อ่านจะได้จับประเด็นเรื่องในมาตรานั้นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
สรุปเข้มพิชิต VOCAB + แนวข้อสอบ
ISBN : 9786163810687
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : วรชาติ อมรภิญโญเกียรติ
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 189 บาท
สรุปและเจาะลึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ นำเสนอหลากหลายเทคนิคเพื่อพิชิตข้อสอบอย่างมั่นใจ อีกทั้งรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษไว้มากกว่า 1,500 คำ พร้อมคำศัพท์เหมือนอีกจำนวนมาก และแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เตรียมพร้อมตะลุยทุกสนามสอบอย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็น O-NET, GAT, 9 วิชาสามัญ, TOEIC, TOEFL, CU-TEP, TU-GET, SMART-I, สอบตรง, Admission, Entrance 4.0 และระบบใหม่ TCAS
ภาษาญี่ปุ่น Infographic
ISBN : 9786163810816
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : วาสนา ประชาชนะชัย
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 229 บาท
ฝึกภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันหลากหลายสถานการณ์ได้ด้วยตัวเอง อ่านง่าย ไม่เครียด นำเสนอด้วยรูปภาพ Infographic ที่จะทำให้ภาษาญี่ปุ่นที่ใครๆ ก็ว่ายาก เข้าใจง่ายขึ้น
สร้างกำไรด้วยการปลูกมะนาว+ขายต้นกล้า ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163810793
หมวดหมู่หนังสือ : การเกษตรและธรรมชาติ
ผู้เขียน : กิตติคุณ
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 169 บาท
รวบรวมขั้นตอนการปลูกมะนาว 5 วิธี พร้อมเทคนิคการเพาะต้นกล้าเพื่อขายสร้างรายได้เพิ่มผลกำไรจากสวนมะนาว ครบถ้วนทุกขั้นตอน อธิบายแบบ Step by Step อ่านเข้าใจง่าย ทำตามได้จริง! เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ เกษตรกรมือใหม่และมืออาชีพที่ต้องการปลูกมะนาวให้ประสบผลสำเร็จ รูปเล่มสะดวกพกพาไปได้ทุกที่
QUICK CHEMISTRY สรุปเคมี ม.ปลาย
ISBN : 9786163810809
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : วีรศักดิ์ ดวงดาว
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 99 บาท
สรุปเนื้อหาวิชาเคมี มัธยมปลาย ที่สำคัญและออกสอบบ่อย นำเสนอด้วยตารางสรุป และรูปภาพประกอบ เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านก่อนสอบ เพื่อพิชิต O-NET, PAT, 9 วิชาสามัญ, โควตา, สอบตรง, เพิ่มเกรด, ชิงทุน, Admission และเตรียมความพร้อมสู่การสอบ Entrance 4.0
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163810823
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 169 บาท
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดสำหรับการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลก ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีทั้งหมด ๒๗๙ มาตรา ซึ่งเล่มนี้ได้มีการอัพเดตล่าสุดแล้ว โดยผู้รวบรวมได้จัดทำ หัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อท่านผู้อ่านจะได้จับประเด็นเรื่องในมาตรานั้นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล ทนายความ ตำรวจ ทหาร ผู้พิพากษา อัยการ นักการเมืองระดับท้องถิ่น นักการเมืองระดับ ประเทศ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กร ต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ ประชาชนทุกคนควรรู้
เก่งพูดญี่ปุ่น 24 ชั่วโมง
ISBN : 9786163810755
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : คิ้มเซนเซ และ เพชรศรี ลิมปิบันเทิง
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
สนุกกับบทสนทนาในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้า จนถึงเข้านอนตอนเย็น เนื้อหาแน่นๆ ไวยากรณ์เน้นๆ พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด รวบรวมคำศัพท์รอบด้านและรูปประโยคที่สำคัญ นำไปปรับใช้ได้หลายสถานการณ์ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
พิชิตข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163810748
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : กฤษฎา สมุทรสาคร
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
สรุปเข้มเทคนิคการทำข้อสอบและแนวข้อสอบภาษาอังกฤษใน 9 วิชาสามัญถึง 5 ชุด ครบทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นในส่วน Listening-Speaking, Reading และ Writing พร้อมเฉลยอย่างละเอียดแบบจัดเต็มและเข้าใจ เพื่อเตรียมตัวสอบในระบบ กสพท และสอบตรงเข้าคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศอย่างมั่นใจ!
Short Note PHYSICS สรุปฟิสิกส์ ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ
ISBN : 9786163810779
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ผ่องพรรณ กาญจนกฤต
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 129 บาท
สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ มัธยมปลาย ที่สำคัญและออกสอบบ่อย นำเสนอด้วยตารางสรุป และรูปภาพประกอบ เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านก่อนสอบ เพื่อพิชิต O-NET, PAT, 9 วิชาสามัญ, โควตา, สอบตรง, เพิ่มเกรด, ชิงทุน, Admission และเตรียมความพร้อมสู่การสอบ Entrance 4.0
 
4 5 6 7 8 9 10