Dream & Passion
Life Balance
giftt
Let's Play
THE LAW GROUP
  ค้นหาข้อมูลหนงสือ :
My First Drafting and Coloring Series คัดลอกลาย ระบายสี เล่มแรกของหนู สิ่งรอบตัว
ISBN : 1379130000648
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 50 บาท
สอนหนูน้อยให้รู้จักสิ่งต่างๆ รอบตัว ด้วยการคัดลอกลาย ระบายสี ลากเส้น พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับหนูน้อย ช่วยเสริมสร้าง จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการด้านภาษา พิเศษ! พร้อมกระดาษลอกลายคุณภาพดีในเล่ม
My First Coloring Series ระบายสีเล่มแรกของหนู เที่ยวทะเลแสนสนุก
ISBN : 1379130000631
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 35 บาท
สอนหนูน้อยให้รู้จักสิ่งของต่างๆ และกิจกรรมเที่ยวทะเล ด้วยการระบายสีภาพ พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการด้านภาษา ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ กระตุ้นกล้ามเนื้อ และพัฒนาการทางสมอง ช่วยฝึกสมาธิและเกิดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เหมาะสำหรับเด็กเล็กวัยก่อนเข้าเรียน - วัยอนุบาล
MY FIRST PICTURE BOOK SERIES หนังสือภาพเล่มแรกของหนู ผลไม้แสนอร่อย
ISBN : 9786163812506
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 79 บาท
หนังสือ MY FIRST PICTURE BOOK SERIES หนังสือภาพเล่มแรกของหนู ผลไม้แสนอร่อย เป็นหนังสือที่ช่วยสอนหนูน้อยให้รู้จักและเรียกชื่อผลไม้น่ารับประทานหลากหลายชนิด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อ่านสนุกด้วยคำกลอนคล้องจอง เพลิดเพลินไปกับภาพผลไม้สีสันสดใสสมจริงทั้งเล่ม เพื่อให้หนูน้อยรักการกินผลไม้เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
My First Drafting and Coloring Series คัดลอกลาย ระบายสีเล่มแรกของหนู โรงเรียน
ISBN : 1379130000617
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 50 บาท
สอนหนูน้อยให้รู้จักและคุ้นเคยกับโรงเรียนและสิ่งต่างๆ ในโรงเรียน ด้วยการคัดลอกลาย ระบายสี ลากเส้น พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับหนูน้อย ช่วยเสริมสร้าง จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการด้านภาษา ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ และพัฒนาการทางสมอง ช่วยฝึกสมาธิและเกิดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
My First Aesops Fable Series นิทานอีสปเล่มแรกของหนู อึ่งอ่างกับวัว The Bullfrogs and The Cow
ISBN : 9786163812476
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 49 บาท
นิทานอีสป 2 ภาษาเล่มแรกของหนูที่คุณพ่อคุณแม่มั่นใจ สนุกไปกับเรื่องราวสอนใจให้หนูๆ เป็นคนดี และเสริมสร้างทักษะด้านภาษา ให้หนูน้อยคุ้นเคยภาษาไทย-อังกฤษตั้งแต่เด็ก เสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น IQ, EQ, AQ, CQ, MQ, SQ และ EF เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
My First Reading And Writing Series ฝึก อ่าน เขียน A B C เล่มแรกของหนู
ISBN : 1379130000594
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 89 บาท
ฝึกให้หนูน้อยอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ A - Z เรียนคำศัพท์น่ารู้ เสริมทักษะด้วยเกมหลากหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาสมองและจินตนาการ พร้อมภาพประกอบ 4 สีสวยงามทั้งเล่ม เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ในครอบครัว
ฝึกญี่ปุ่น 4 ทักษะ พูด เขียน อ่าน แปล
ISBN : 9786163812445
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : วาสนา ประชาชนะชัย
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 299 บาท
เรียนรู้และเก่งภาษาญี่ปุ่นรอบด้าน 4 ทักษะทั้งการพูด เขียน อ่าน แปล ครบ จบในเล่มเดียว ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันหลากหลายสถานการณ์ ฝึกเขียนให้คล่องตามหลักไวยากรณ์ที่สมบูรณ์ ฝึกอ่านให้เข้าใจด้วยเทคนิคอ่านจับใจความ และฝึกแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย เรียนรู้ง่าย นำไปใช้ได้จริง
My First Flash Card series บัตรคำชุดแรกของหนู ไดโนเสาร์ น่ารู้
ISBN : 1379130000600
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 129 บาท
บัตรคำศัพท์ ไดโนเสาร์ น่ารู้ สอนหนูน้อยให้รู้จักโลกของไดโนเสาร์ ทั้งลักษณะเฉพาะ และการดำรงชีวิต เสริมสร้างความรู้ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ โดยสามารถประยุกต์เป็นกิจกรรมได้หลากหลาย ช่วยพัฒนาการด้านอารมณ์ สมาธิ และสมอง ช่วยพัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น IQ, PQ, CQ, SQ และ EQ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ กิจกรรมและความสัมพันธ์ในครอบครัว
MY FIRST CLASSIC TALE SERIES นิทานคลาสสิกเล่มแรกของหนู ลูกหมู 3 ตัว The Three Little Pigs
ISBN : 9786163812452
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 49 บาท
นิทานคลาสสิก 2 ภาษาเล่มแรกของหนูที่คุณพ่อคุณแม่มั่นใจ สนุกไปกับเรื่องราวสอนใจให้หนูๆ เป็นคนดี และพัฒนาทักษะด้านภาษา ถ่ายทอดด้วยสำนวนชวนอ่าน พร้อมภาพประกอบน่ารัก สีสันสดใส เสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาการด้านอารมณ์ สมาธิ สมอง และจินตนาการ รวมถึงพัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น EQ, IQ, AQ, CQ, MQ, SQ, และ EF ตลอดจนเสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
My FIRST BILINGUAL STICKER SERIES สติกเกอร์สองภาษาเล่มแรกของหนู สัตว์โลกน่ารู้
ISBN : 1379130000570
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 89 บาท
สติกเกอร์สองภาษา สัตว์โลกน่ารู้ สอนหนูน้อยให้รู้จักสัตว์โลกชนิดต่างๆ ด้วยสติกเกอร์คำศัพท์ 2 ภาษาสุดน่ารัก สีสันสดใส กระตุ้นการเรียนรู้ คำศัพท์น่ารู้พร้อมทั้งคำอ่านและคำแปล เสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ภาษา สมาธิ สมอง
 
1 ... 3 4 567 ... 28