Dream & Passion
Life Balance
giftt
Let's Play
THE LAW GROUP
  ค้นหาข้อมูลหนงสือ :
My First Aesops Fable Series นิทานอีสปเล่มแรกของหนู เด็กเลี้ยงแกะ The Shepherd Boy
ISBN : 9786163812285
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 49 บาท
นิทานอีสป 2 ภาษาเล่มแรกของหนูที่คุณพ่อคุณแม่มั่นใจ สนุกไปกับเรื่องราวสอนใจให้หนูๆ เป็นคนดี และเสริมสร้างทักษะด้านภาษา ให้หนูน้อยคุ้นเคยภาษาไทย-อังกฤษตั้งแต่เด็ก เสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น IQ, EQ, AQ, CQ, MQ, SQ และ EF เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
PERFECT MATHS สรุปเข้มคณิต ป.6 สอบเข้า ม.1 ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812261
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทวีศักดิ์ จันทรมณี
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 229 บาท
สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.4, ป.5 และ ป.6 ครบถ้วน อ่านง่าย เข้าใจไว จัดเต็มแนวข้อสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ และ Gifted ที่ออกสอบบ่อย พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เสริมด้วยคำแนะนำและเทคนิคลัดในการทำข้อสอบให้ได้คะแนนเต็ม มั่นใจและพร้อมพิชิตข้อสอบ O-NET, ชิงทุน, เพิ่มเกรด และเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบ, บดินทรเดชา, จุฬาภรณ์, สาธิต และโรงเรียนดังทั่วประเทศ
PERFECT PHYSICS สรุปเข้มฟิสิกส์ มัธยมต้น ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812278
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : อ.ภูชิชย์ พวงตะคุ
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 259 บาท
หนังสือ PERFECT PHYSICS สรุปเข้มฟิสิกส์ มัธยมต้น ฉบับสมบูรณ์ เป็นหนังสือที่สรุป รวบรวม และเรียบเรียงเนื้อหาสำคัญในวิชาฟิสิกส์ ม.1, ม.2 และ ม.3 พร้อมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยในทุกสนามสอบ และเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน และสามารถเข้าใจได้รวดเร็ว ในเล่มนำเสนอด้วยภาพสีสดใส Mind Map และตารางสรุป อีกทั้งยังครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตข้อสอบ ชิงทุน, โควตา, เพิ่มคะแนนในชั้นเรียน และเตรียมสอบ ม.4 เข้าโรงเรียนดังทั่วประเทศ ในเล่มเดียวจบ
คู่มือติว วิทย์ ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812247
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : รุ่งโรจน์ แผ่นทอง
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 249 บาท
สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.6 สอบเข้า ม.1 ที่ออกสอบบ่อยในทุกสนามสอบ จัดเต็มแนวข้อสอบแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์พร้อมเฉลยอย่างละเอียด แบบตรงประเด็น เล่มเดียวจบ พร้อมฝึกทำข้อสอบครบทุกสาระการเรียนรู้ โดยใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ได้คะแนนมากที่สุด มั่นใจและพร้อมพิชิตข้อสอบ O-NET, ชิงทุน, เพิ่มเกรด และเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต, สวนกุหลาบ, บดินทรเดชา, จุฬาภรณ์ และโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
คู่มือคัดญี่ปุ่น ฮิรางานะและคาตาคานะ ฉบับเริ่มต้นจนเขียนเป็น
ISBN : 1379130000457
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : วาสนา ประชาชนะชัย
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
ปูความรู้พื้นฐานอักษรญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มต้น จนเขียนเป็น ครบทั้งฮิรางานะและคาตาคานะ เข้าใจง่าย เขียนเป็นเร็ว เก่งญี่ปุ่นได้ทันใจ!สอนการเขียนและคัดตัวอักษรญี่ปุน ครบทั้งฮิรางานะและคาตาคานะ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเขียนเป็น ฝึกคัดอักษรญี่ปุ่นด้วยตัวเอง โดยรู้จักลำดับการขีดเส้นก่อนหลัง อธิบายเทคนิคการคัดตัวอักษรญี่ปุ่นให้ถูกต้องและสวยงาม เรียนรู้พื้นฐานอักษรเสียงขุ่น เสียงยาว เสียงควบ เสียงสะดุด และตัวสะกดที่สำคัญในการสร้างคำและเรียนญี่ปุ่น ฝึกคัดและเรียนรู้ศัพท์ญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันไปพร้อมกัน ด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท
My First Flash Card series บัตรคำชุดแรกของหนู ABC แสนสนุก
ISBN : 1379130000464
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 129 บาท
บัตรคำศัพท์ ABC แสนสนุก สอนหนูน้อยให้เก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็ก ช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดให้กับหนูน้อย สนุกไปกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ A-Z, นับเลข 1-10, วันทั้ง 7 และสีต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน
My First Drafting and Coloring Series คัดลอกลายระบายสีเล่มแรกของหนู ยานพาหนะ
ISBN : 1379130000433
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 50 บาท
สอนหนูน้อยให้รู้จักยานพาหนะหลากหลายรูปแบบ ด้วยการคัดลอกลาย ระบายสี ลากเส้น พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับหนูน้อย ช่วยเสริมสร้าง จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการด้านภาษา พิเศษ! พร้อมกระดาษลอกลายคุณภาพดีในเล่ม
My first Drafting and Coloring Series คัดลอกลาย ระบายสี เล่มแรกของหนู สัตว์น้ำ
ISBN : 1379130000440
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 50 บาท
สอนหนูน้อยให้รู้จักสัตว์น้ำหลากชนิด ด้วยการคัดลอกลาย ระบายสี ลากเส้น พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับหนูน้อย ช่วยเสริมสร้าง จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการด้านภาษา พิเศษ! พร้อมกระดาษลอกลายคุณภาพดีในเล่ม
คู่มือเรียนเกาหลีเบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812209
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : พิมพ์กมล บัวหลวง
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 219 บาท
ฝึกเรียนเกาหลีเบื้องต้นด้วยตัวเอง อ่านสนุก ไม่เครียด อธิบายชัดเจน ครบถ้วนทั้งไวยากรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาเกาหลี บทสนทนาในชีวิตประจำวันที่ใช้ได้จริง ในหลากหลายสถานการณ์ คำศัพท์ภาษาเกาหลีที่ใช้บ่อย และแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ท้ายบท
My First Picture Book Series หนังสือภาพเล่มแรกของหนู ABC
ISBN : 9786163812223
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 179 บาท
หนังสือภาพ ABC เล่มแรกของหนูที่คุณพ่อคุณแม่มั่นใจ สอนหนูน้อยเรียน A-Z และคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากรูปภาพประกอบ สีสันสวยงาม อ่านง่ายด้วยแถบสีแบ่งภาพและคำศัพท์ชัดเจน! เสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษา จินตนาการ สมอง สมาธิ และอารมณ์ เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
 
1 ... 3 4 567 ... 24