Dream & Passion
Life Balance
giftt
Let's Play
THE LAW GROUP
  ค้นหาข้อมูลหนงสือ :
ฝึกอังกฤษ 4 ทักษะ พูด เขียน อ่าน แปล
ISBN : 9786163812254
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีม Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
ฝึกฝนภาษาอังกฤษให้คล่องครบทั้ง 4 ทักษะ พูด เขียน อ่าน แปล รวบรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษในหลากหลายสถานการณ์ ฝึกทักษะการเขียนและเรียนรู้ไวยากรณ์เบื้องต้นที่สำคัญ พร้อมเทคนิคการอ่านและการแปลภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในการเรียน การสอบ การทำงาน และในชีวิตประจำวัน
Lecture ฟิสิกส์ ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ มั่นใจเต็ม 100
ISBN : 9786163812186
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 125 บาท
สรุปเนื้อหาสำคัญวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม. 4, ม.5 และ ม.6 ไว้อย่างกระชับ ด้วย Mind Map, ตารางสรุป และภาพประกอบ เพื่อนำไปเพิ่มเกรดในชั้นเรียน และการสอบ O-NET, PAT, 9 วิชาสามัญ, โควตา, สอบตรง, ชิงทุน และระบบใหม่ TCAS
เก่ง อ่าน เขียน เรียน ภาษาไทย กขคและสระ คำศัพท์น่ารู้เล่มแรกของหนู
ISBN : 1379130000556
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 89 บาท
สอนหนูน้อยให้สนุกกับการฝึกคัด เขียน อ่าน พยัญชนะในภาษาไทยทั้ง 44 ตัว และสระในภาษาไทย เพลิดเพลินไปกับการฝึกคัดคำศัพท์ตามเส้นประ ฝึกอ่านและสะกดคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องทันที โดยคำศัพท์น่ารู้แบ่งเป็นหมวดหมู่ มาพร้อมกับภาพประกอบสีสันสวยงามทั้งเล่ม เหมาะสำหรับสอนหนูน้อยให้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ครบทั้งการพูด อ่าน และเขียน เพื่อใช้ในการสื่อสารและเป็นพื้นฐานการเรียนวิชาต่างๆ ในทุกระดับชั้นต่อไป
Super Easy สังคม ระดับ ม.1-ม.6 เลกเชอร์ให้ อ่านง่ายสุดๆ ฉบับพกพา
ISBN : 9786163812353
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการติวเตอร์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 159 บาท
สรุปเนื้อหาสำคัญวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยม ระดับ ม.1- ม.6 ที่ใช้ในการสอบอย่างครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านง่าย เข้าใจไว ด้วย Mind Map, ตารางสรุป และภาพประกอบ 4 สีสดใส เล่มเล็กกะทัดรัด พกพาไปอ่านและทบทวนก่อนสอบได้อย่างสะดวก เตรียมความพร้อมสู่การสอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นการสอบในชั้นเรียนเพื่อเพิ่มเกรด, O-NET , โควตา, สอบตรง, ชิงทุน และระบบใหม่ TCAS
นิทานสร้างเสริมสุขนิสัยเล่มแรกของหนู หนูดีไม่กินผัก
ISBN : 9786163812414
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 49 บาท
สนุกและเรียนรู้ไปกับนิทานสร้างเสริมสุขนิสัยเล่มแรกของหนู ที่จะสอนให้หนูน้อยรักการกินผัก เพื่อสุขภาพที่ดี และร่างกายที่แข็งแรง ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เสริมสร้างสมาธิ และจินตนาการ พัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น HQ, IQ, EQ, AQ, CQ, PQ, SQ และ EF เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
My First Coloring Series ระบายสีเล่มแรกของหนู ประเทศและชุดประจำชาติ
ISBN : 1379130000532
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 35 บาท
สอนหนูน้อยให้รู้จักประเทศต่างๆ และชุดประจำชาติ ด้วยการระบายสีภาพ พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ช่วยเสริมสร้าง จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการด้านภาษา ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ กระตุ้นกล้ามเนื้อ และพัฒนาการทางสมอง ช่วยฝึกสมาธิและเกิดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เหมาะสำหรับเด็กเล็กวัยก่อนเข้าเรียน - วัยอนุบาล
My First Coloring Series ระบายสีเล่มแรกของหนู แมลงและแมงน่ารู้
ISBN : 1379130000525
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 35 บาท
สอนหนูน้อยให้รู้จักแมลงและแมงชนิดต่างๆ ด้วยการระบายสีภาพ พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ช่วยเสริมสร้าง จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการด้านภาษา ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ กระตุ้นกล้ามเนื้อ และพัฒนาการทางสมอง ช่วยฝึกสมาธิและเกิดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เหมาะสำหรับเด็กเล็กวัยก่อนเข้าเรียน - วัยอนุบาล
My First Coloring Series ระบายสีเล่มแรกของหนู กีฬาแสนสนุก
ISBN : 1379130000549
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 35 บาท
สอนหนูน้อยให้รู้จักกีฬาแสนสนุก ด้วยการระบายสีภาพ พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ช่วยเสริมสร้าง จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการด้านภาษา ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ กระตุ้นกล้ามเนื้อ และพัฒนาการทางสมอง ช่วยฝึกสมาธิและเกิดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เหมาะสำหรับเด็กเล็กวัยก่อนเข้าเรียน - วัยอนุบาล
Super MIND MAP GRAMMAR ไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812216
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 279 บาท
รวบรวมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วน ตรงประเด็น เล่มเดียวจบ! เพิ่มความเข้าใจด้วยการสรุปแบบ Mind Map มีตัวอย่างและคำอธิบายละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
My First Drafting and Coloring Series คัดลอกลาย ระบายสี เล่มแรกของหนู สัตว์เลี้ยง
ISBN : 1379130000488
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 50 บาท
สอนหนูน้อยให้รู้จักสัตว์เลี้ยงหลากหลายชนิดด้วยการคัดลอกลาย ระบายสี ลากเส้น พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับหนูน้อย ช่วยเสริมสร้าง จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการด้านภาษา พิเศษ! พร้อมกระดาษลอกลายคุณภาพ
 
1 2 345 ... 24