Dream & Passion
Life Balance
giftt
Let's Play
THE LAW GROUP
  ค้นหาข้อมูลหนงสือ :
PERFECT BIOLOGY สรุปเข้มชีววิทยา มัธยมต้น ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811813
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ศักดิ์ชัย เกิดพิทักษ์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 259 บาท
หนังสือ PERFECT BIOLOGY สรุปเข้มชีววิทยา มัธยมต้น ฉบับสมบูรณ์ เป็นหนังสือที่สรุปรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาสำคัญในวิชาชีววิทยา มัธยมต้น พร้อมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยในทุกสนามสอบ และเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน และสามารถเข้าใจได้รวดเร็ว ในเล่มนำเสนอด้วยภาพสีสดใส Mind Map และตารางสรุป อีกทั้งยังครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตข้อสอบ ชิงทุน, โควตา, เพิ่มคะแนนในชั้นเรียน และเตรียมสอบ ม.4 เข้าโรงเรียนดังทั่วประเทศในเล่มเดียวจบ
สรุปภาษาไทย ป.3 เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 1379130000105
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สุกัญญา สันติเจริญเลิศ
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 149 บาท
สรุปเนื้อหาภาษาไทย ป.3 ไว้อย่างครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) กระชับ เข้าใจง่าย จำได้เร็ว พร้อมแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ฝึกทำได้ด้วยตัวเอง และยังมีแนวข้อสอบให้ได้ฝึกฝน เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มคะแนนสะสม เพิ่มเกรดในชั้นเรียน สอบปลายภาคภาษาไทย ป.3 ได้อย่างมั่นใจ
รวมสูตรคณิต ม.ปลาย + แนวข้อสอบเสมือนจริง ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811707
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ผ่องพรรณ กาญจนกฤต
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 179 บาท
รวมสูตรและสรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4, ม.5 และ ม.6 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สรุปสั้น กระชับ อ่านง่าย เข้าใจได้ไว นำเสนอด้วย Mind Map ตารางสรุป และรูปภาพประกอบ พร้อมทั้งแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย + เฉลยแนวข้อสอบอย่างละเอียด เพื่อพิชิต O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน, สอบตรง, 9 วิชาสามัญ และระบบใหม่ TCAS
คู่มือรวมกฎหมายและพระราชบัญญัติสำหรับสอบราชการ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811790
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 429 บาท
รวมพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่นๆ ที่สำคัญสำหรับสอบราชการ อัพเดตตรงตามประกาศฉบับล่าสุด เน้นจับจุดสำคัญตัวบทกฎหมายเพื่อจดจำได้ไว เข้าใจได้ทันที อีกทั้งยังมีแนวข้อสอบกฎหมายที่ออกสอบบ่อยกว่า 500 ข้อพร้อมเฉลยอย่างละเอียด  เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวสอบแข่งขันเข้าทำงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ ทุกตำแหน่งและทุกสนามสอบที่ต้องสอบกฎหมาย
short note thai สรุปภาษาไทย ม.ต้น อ่านก่อนสอบ
ISBN : 9786163811776
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สุกัญญา สันติเจริญเลิศ
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 129 บาท
รวบรวมเนื้อหาวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมต้นอย่างกระชับครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่ออ่านก่อนสอบโดยเฉพาะ เพื่อพิชิต o-net,เพิ่มเกรด,ชิงทุน,สอบเข้า ม. 4 โรงเรียนดังทั่วประเทศ
คู่มือเรียนภาษาไทย ป.2 เก่งไวด้วยตัวเอง
ISBN : 1379130000082
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สุกัญญา สันติเจริญเลิศ
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 129 บาท
สรุปเนื้อหาภาษาไทย ป.2 ไว้อย่างครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) กระชับ เข้าใจง่าย จำได้เร็ว พร้อมแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ฝึกทำได้ด้วยตัวเอง และยังมีแนวข้อสอบให้ได้ฝึกฝน เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มคะแนนสะสม เพิ่มเกรดในชั้นเรียน สอบปลายภาคภาษาไทย ป.2 ได้อย่างมั่นใจ
สอนหนูน้อยให้เก่งคณิตศาสตร์ อนุบาล 1
ISBN : 1379130000068
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : มิ่งขวัญ ลิรุจประภากร
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 79 บาท
เตรียมความพร้อมให้หนูน้อยเก่งคณิตศาสตร์ ทั้งการนับจำนวน บวกลบเลข เปรียบเทียบจำนวน และเรียงลำดับจำนวน รวมทั้งฝึกเชาวน์ปัญญา และเรียนรู้การอ่านตัวเลข รูปทรง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พัฒนาสมองทั้ง 2 ส่วนด้วยเกมและแบบฝึกทักษะต่างๆ เพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน และประยุกต์ใช้ต่อไปได้ในอนาคต
ตะลุยข้อสอบ สังคมศึกษา มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811677
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : เกษตรศาสตร์ เดชกุล
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 199 บาท
รวบรวมแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษากว่า 600 ข้อที่ออกสอบบ่อย ครอบคลุมทั้งระดับชั้น ม.4, ม.5, ม.6 จัดเต็มครบทุกกลุ่มสาระวิชาทั้ง ศาสนา, รัฐศาสตร์, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ แบบตรงประเด็น พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ กระชับ เข้าใจง่าย เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบอย่างมั่นใจในทุกสนามสอบ
SUPER PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811684
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : พรศักดิ์ สมมาตย์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 359 บาท
สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างครบถ้วน ทั้งวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี การเขียนแบบทางวิศวกรรม และความรู้ทั่วไปทางวิศวกรรม อ่านง่าย เข้าใจไวสุดๆ ด้วยตัวอย่าง, ตารางสรุป, Mind Map และภาพประกอบ ทบทวนเนื้อหาด้วยแบบฝึกหัดท้ายบททุกหัวข้อเรื่อง พร้อมพิชิตข้อสอบจริงด้วยแนวข้อสอบอัพเดตใหม่ล่าสุดในรูปแบบข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก อัตนัย และการเขียนแบบ
ตะลุยข้อสอบคณิต ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง ฉบับรวมข้อสอบ
ISBN : 9786163811585
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ไพรินทร์ ยะปะตัง
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 179 บาท
รวมข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ที่ออกสอบบ่อยในทุกสนามสอบอย่างครบถ้วนกว่า 500 ข้อ แบบตรงประเด็น พร้อมเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด อธิบายง่าย สั้น กระชับ เข้าใจไว ใช้ได้ทันที ใช้สำหรับฝึกทำข้อสอบได้อย่างครบถ้วนทุกสาระการเรียนรู้โดยใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ได้คะแนนมากที่สุด มั่นใจและพร้อมพิชิตข้อสอบ O-NET, ชิงทุน, สสวท., เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต, สวนกุหลาบ, บดิทรเดชา, จุฬาภรณ์ และโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
 
1 ... 3 4 567 ... 9