Dream & Passion
Life Balance
giftt
Let's Play
THE LAW GROUP
  ค้นหาข้อมูลหนงสือ :
ตะลุยข้อสอบอังกฤษ ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811844
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ศุภสิทธิ์ ลิ้มเจริญ
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 249 บาท
สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษระดับ ป.6 สอบเข้า ม.1 ที่ออกสอบบ่อยในทุกสนามสอบ จัดเต็มแนวข้อสอบภาษาอังกฤษกว่า 540 ข้อ แบบตรงประเด็น เล่มเดียวจบ ฝึกทำข้อสอบครบทุกสาระการเรียนรู้ โดยใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ได้คะแนนมากที่สุด มั่นใจและพร้อมพิชิตข้อสอบ O-NET, ชิงทุน, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต, สวนกุหลาบ, บดินทรเดชา, จุฬาภรณ์ และอื่นๆ
คู่มือเรียนภาษาไทย ป.4 เก่งไวด้วยตัวเอง
ISBN : 1379130000129
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สุกัญญา สันติเจริญเลิศ
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 159 บาท
สรุปเนื้อหาภาษาไทย ป.4 ไว้อย่างครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) กระชับ เข้าใจง่าย จำได้เร็ว พร้อมแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ฝึกทำได้ด้วยตัวเอง และยังมีแนวข้อสอบให้ได้ฝึกฝน เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มคะแนนสะสม เพิ่มเกรดในชั้นเรียน สอบปลายภาคภาษาไทย ป.4 ได้อย่างมั่นใจ
คู่มือติวภาษาอังกฤษ เตรียมสอบเข้า ป.1 โรงเรียนดังทั่วประเทศ
ISBN : 1379130000112
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : มิ่งขวัญ ลิรุจประภากร
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 79 บาท
เตรียมความพร้อมก่อนสอบภาษาอังกฤษ เน้นทำแบบฝึกหัดที่หลากหลายเพื่อการหาคำตอบที่ถูกต้อง เสริมทักษะการอ่านและการเขียน ฝึกการสังเกต การเรียงลำดับและการจดจำ พร้อมเฉลยท้ายเล่ม เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กมีความพร้อมและมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง เหมาะสำหรับเด็กที่กำลังเตรียมสอบเข้า ป.1 โรงเรียนดังทั่วประเทศ และเด็กที่ต้องการเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับอนุบาล
SUPER CHEMISTRY สรุปเข้มเคมี มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811592
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ธนพงษ์ วัชรโรจน์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 259 บาท
สรุปเนื้อหาวิชาเคมีในระดับชั้นมัธยมปลายที่สำคัญและออกสอบบ่อย อ่านง่าย เข้าใจไวสุดๆ ด้วยตัวอย่าง, ตารางสรุป, Mind Map และภาพประกอบ พร้อมแนวข้อสอบในรูปแบบ 4 ตัวเลือก และ 5 ตัวเลือกที่มักออกสอบบ่อยในทุกสนามสอบและเฉลยอย่างละเอียด เพื่อเพิ่มเกรด สอบตรง ชิงทุน โควตา พิชิต PAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ และระบบใหม่ TCAS
PERFECT BIOLOGY สรุปเข้มชีววิทยา มัธยมต้น ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811813
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ศักดิ์ชัย เกิดพิทักษ์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 259 บาท
หนังสือ PERFECT BIOLOGY สรุปเข้มชีววิทยา มัธยมต้น ฉบับสมบูรณ์ เป็นหนังสือที่สรุปรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาสำคัญในวิชาชีววิทยา มัธยมต้น พร้อมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยในทุกสนามสอบ และเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน และสามารถเข้าใจได้รวดเร็ว ในเล่มนำเสนอด้วยภาพสีสดใส Mind Map และตารางสรุป อีกทั้งยังครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตข้อสอบ ชิงทุน, โควตา, เพิ่มคะแนนในชั้นเรียน และเตรียมสอบ ม.4 เข้าโรงเรียนดังทั่วประเทศในเล่มเดียวจบ
สรุปภาษาไทย ป.3 เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 1379130000105
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สุกัญญา สันติเจริญเลิศ
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 149 บาท
สรุปเนื้อหาภาษาไทย ป.3 ไว้อย่างครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) กระชับ เข้าใจง่าย จำได้เร็ว พร้อมแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ฝึกทำได้ด้วยตัวเอง และยังมีแนวข้อสอบให้ได้ฝึกฝน เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มคะแนนสะสม เพิ่มเกรดในชั้นเรียน สอบปลายภาคภาษาไทย ป.3 ได้อย่างมั่นใจ
รวมสูตรคณิต ม.ปลาย + แนวข้อสอบเสมือนจริง ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811707
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ผ่องพรรณ กาญจนกฤต
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 179 บาท
รวมสูตรและสรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4, ม.5 และ ม.6 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สรุปสั้น กระชับ อ่านง่าย เข้าใจได้ไว นำเสนอด้วย Mind Map ตารางสรุป และรูปภาพประกอบ พร้อมทั้งแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย + เฉลยแนวข้อสอบอย่างละเอียด เพื่อพิชิต O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน, สอบตรง, 9 วิชาสามัญ และระบบใหม่ TCAS
คู่มือรวมกฎหมายและพระราชบัญญัติสำหรับสอบราชการ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811790
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 429 บาท
รวมพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่นๆ ที่สำคัญสำหรับสอบราชการ อัพเดตตรงตามประกาศฉบับล่าสุด เน้นจับจุดสำคัญตัวบทกฎหมายเพื่อจดจำได้ไว เข้าใจได้ทันที อีกทั้งยังมีแนวข้อสอบกฎหมายที่ออกสอบบ่อยกว่า 500 ข้อพร้อมเฉลยอย่างละเอียด  เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวสอบแข่งขันเข้าทำงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ ทุกตำแหน่งและทุกสนามสอบที่ต้องสอบกฎหมาย
short note thai สรุปภาษาไทย ม.ต้น อ่านก่อนสอบ
ISBN : 9786163811776
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สุกัญญา สันติเจริญเลิศ
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 129 บาท
รวบรวมเนื้อหาวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมต้นอย่างกระชับครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่ออ่านก่อนสอบโดยเฉพาะ เพื่อพิชิต o-net,เพิ่มเกรด,ชิงทุน,สอบเข้า ม. 4 โรงเรียนดังทั่วประเทศ
คู่มือเรียนภาษาไทย ป.2 เก่งไวด้วยตัวเอง
ISBN : 1379130000082
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สุกัญญา สันติเจริญเลิศ
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 129 บาท
สรุปเนื้อหาภาษาไทย ป.2 ไว้อย่างครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) กระชับ เข้าใจง่าย จำได้เร็ว พร้อมแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ฝึกทำได้ด้วยตัวเอง และยังมีแนวข้อสอบให้ได้ฝึกฝน เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มคะแนนสะสม เพิ่มเกรดในชั้นเรียน สอบปลายภาคภาษาไทย ป.2 ได้อย่างมั่นใจ
 
1 ... 3 4 567 ... 10