Dream & Passion
Life Balance
giftt
Let's Play
THE LAW GROUP
  ค้นหาข้อมูลหนงสือ :
ทางลัดศัพท์อังกฤษ ป. 1 - ป.6
ISBN : 9786163811295
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ life balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 59 บาท
รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นแบบแยกหมวดหมู่ เข้าใจง่ายนอกจากนี้ยังมีบทสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเสริมสร้างความเข้าใจภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นด้วยกริยา 3 ช่องที่พบบ่อย
ไวยากรณ์จีนเบื้องต้นที่คุณต้องรู้
ISBN : 9786163811417
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : กวางอู่หลิน และณัฐวิภานันท์ โนนแก้ว
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 189 บาท
รวบรวมหลักไวยากรณ์จีนพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนภาษาจีน อธิบายเนื้อหาครบถ้วน มีตัวอย่างประกอบ เข้าใจง่าย อ่านสนุก สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือการสอบได้อย่างมั่นใจ เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนเบื้องต้นทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาจีนด้วยตัวเอง
Shortcut Grammar เก่งไวยากรณ์ทันใจ
ISBN : 9786163811356
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : อาริดา ใจสุข
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 169 บาท
รวบรวมไวยากรณ์อังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน การเรียน และการสอบ สรุปเนื้อหาอย่างครบถ้วน สอนเทคนิคการจำอย่างรวดเร็ว พร้อมตัวอย่างการใช้ เข้าใจได้ง่ายด้วยรูปภาพประกอบน่ารัก ตาราง และแผนภาพ อ่านสนุก นำไปใช้ในการฝึกฝนไวยากรณ์ เก่งได้ทันใจด้วยตัวเอง
ศัพท์ญี่ปุ่น 6000 คำ ไม่รู้..ไม่ได้
ISBN : 9786163811363
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : วาสนา ประชาชนะชัย
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
เรียนรู้ศัพท์ญี่ปุ่นจากสิ่งที่อยู่รอบตัว ซึ่งพบบ่อยในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ให้จดจำได้ง่าย โดยสามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้าน ทั้งการเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว รวมถึงการทำธุรกิจ
ทางลัดพูดเกาหลีในชีวิตประจำวัน
ISBN : 9786163811325
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : Arida
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
เรียนรู้ประโยคในการพูดภาษาเกาหลีและบทสนทนาภาษาเกาหลี พร้อมคำอ่านออกเสียงภาษาไทยและคำแปล ตลอดจนคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ สามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ให้คุณเรียนรู้ฝึกฝนได้ด้วยตนเอง โดยสามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้าน ทั้งการเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว รวมถึงการทำธุรกิจ
ทางลัดพูดอังกฤษ ป.1-ป.6
ISBN : 9786163811202
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 59 บาท
หนังสือทางลัดพูดอังกฤษ ป.1 - ป.6 คู่มือประถมที่ครูและนักเรียนมั่นใจ ภายในเล่มได้รวบรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับน้องๆ ในหลากหลายสถานการณ์ที่ใช้บ่อยและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน พร้อมทั้งคำอ่านออกเสียงที่จะช่วยให้น้องๆ อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับบทสนทนาที่ง่ายต่อการใช้งาน และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
ศัพท์จีน 6,000 คำ ไม่รู้...ไม่ได้
ISBN : 9786163811110
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
เรียนรู้ศัพท์จีนจากสิ่งที่อยู่รอบตัว ซึ่งพบบ่อยในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ให้จดจำได้ง่าย นำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ให้คุณเรียนรู้ฝึกฝนได้ด้วยตนเอง โดยสามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้าน ทั้งการเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว รวมถึงการทำธุรกิจ
คู่มือเรียนไวยากรณ์ญี่ปุ่นเบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811226
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : วาสนา ประชาชนะชัย
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 299 บาท
รวมหลักไวยากรณ์ที่สำคัญต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น โครงสร้างประโยค พร้อมตัวอย่างการใช้จริง แบบฝึกหัดท้ายบท และแนวข้อสอบ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด เตรียมสอบวัดระดับ N4, N5 และ PAT 7.3 อย่างมั่นใจ นำไปปรับใช้ในการเรียน การสอบ การทำงาน หรือในชีวิตประจำวัน
เก่งไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.1 - ป.6
ISBN : 9786163811134
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : เอกชัย เกรียงโกมล
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 59 บาท
รวบรวมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่เหมาะสำหรับเด็กประถม พร้อม mind map เพื่อให้เข้าใจง่าย จำได้เร็ว สรุป 12 tense พร้อมตัวอย่าง อีกทั้งยังได้รวบรวมกิริยา 3 ช่องที่พบบ่อย ทั้ง regular และ irregular และคำศัพท์แยกหมวดหมู่ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน
ศัพท์เกาหลีที่คุณต้องรู้
ISBN : 9786163811165
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 90 บาท
รวบรวมคำศัพท์ภาษาเกาหลีที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน จัดเป็นตาราง แบ่งหมวดหมู่ให้จำง่าย มีคำศัพท์พร้อมคำอ่านและคำแปล สะดวกต่อการใช้งานจริงในสถานการณ์ต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาเกาหลีเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน การสอบ เเละการทำงานต่อไป
 
1 ... 3 4 567 ... 13