Dream & Passion
Life Balance
giftt
Let's Play
THE LAW GROUP
  ค้นหาข้อมูลหนงสือ :
My First Reading And Writing Series ฝึก อ่าน เขียน A B C เล่มแรกของหนู
ISBN : 1379130000594
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 89 บาท
ฝึกให้หนูน้อยอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ A - Z เรียนคำศัพท์น่ารู้ เสริมทักษะด้วยเกมหลากหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาสมองและจินตนาการ พร้อมภาพประกอบ 4 สีสวยงามทั้งเล่ม เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ในครอบครัว
My First Flash Card series บัตรคำชุดแรกของหนู ไดโนเสาร์ น่ารู้
ISBN : 1379130000600
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 129 บาท
บัตรคำศัพท์ ไดโนเสาร์ น่ารู้ สอนหนูน้อยให้รู้จักโลกของไดโนเสาร์ ทั้งลักษณะเฉพาะ และการดำรงชีวิต เสริมสร้างความรู้ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ โดยสามารถประยุกต์เป็นกิจกรรมได้หลากหลาย ช่วยพัฒนาการด้านอารมณ์ สมาธิ และสมอง ช่วยพัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น IQ, PQ, CQ, SQ และ EQ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ กิจกรรมและความสัมพันธ์ในครอบครัว
MY FIRST CLASSIC TALE SERIES นิทานคลาสสิกเล่มแรกของหนู ลูกหมู 3 ตัว The Three Little Pigs
ISBN : 9786163812452
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 49 บาท
นิทานคลาสสิก 2 ภาษาเล่มแรกของหนูที่คุณพ่อคุณแม่มั่นใจ สนุกไปกับเรื่องราวสอนใจให้หนูๆ เป็นคนดี และพัฒนาทักษะด้านภาษา ถ่ายทอดด้วยสำนวนชวนอ่าน พร้อมภาพประกอบน่ารัก สีสันสดใส เสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาการด้านอารมณ์ สมาธิ สมอง และจินตนาการ รวมถึงพัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น EQ, IQ, AQ, CQ, MQ, SQ, และ EF ตลอดจนเสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
My FIRST BILINGUAL STICKER SERIES สติกเกอร์สองภาษาเล่มแรกของหนู สัตว์โลกน่ารู้
ISBN : 1379130000570
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 89 บาท
สติกเกอร์สองภาษา สัตว์โลกน่ารู้ สอนหนูน้อยให้รู้จักสัตว์โลกชนิดต่างๆ ด้วยสติกเกอร์คำศัพท์ 2 ภาษาสุดน่ารัก สีสันสดใส กระตุ้นการเรียนรู้ คำศัพท์น่ารู้พร้อมทั้งคำอ่านและคำแปล เสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ภาษา สมาธิ สมอง
My First Aesops Fable Series นิทานอีสปเล่มแรกของหนู มดกับตั๊กแตน The Ants and The Grasshopper
ISBN : 9786163812421
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 49 บาท
นิทานอีสป 2 ภาษาเล่มแรกของหนูที่คุณพ่อคุณแม่มั่นใจ สนุกไปกับเรื่องราวสอนใจให้หนูๆ เป็นคนดี และเสริมสร้างทักษะด้านภาษา ให้หนูน้อยคุ้นเคยภาษาไทย-อังกฤษตั้งแต่เด็ก เสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น IQ, EQ, AQ, CQ, MQ, SQ และ EF เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
My First Flash Card series บัตรคำชุดแรกของหนู กขค แสนสนุก
ISBN : 1379130000563
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 159 บาท
บัตรคำศัพท์ กขค แสนสนุก สอนหนูน้อยให้เก่งภาษาไทยตั้งแต่เด็ก ช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดให้กับหนูน้อย สนุกไปกับคำศัพท์ภาษาไทย ก-ฮ, สระภาษาไทย, วรรณยุกต์ และตัวเลขไทย ช่วยพัฒนาการด้านอารมณ์ สมาธิ และสมอง
นิทานสร้างเสริมสุขนิสัยเล่มแรกของหนู หนูดีกลัวผี
ISBN : 9786163812407
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 49 บาท
สนุกและเรียนรู้ไปกับนิทานสร้างเสริมสุขนิสัยเล่มแรกของหนู ที่จะสอนให้หนูน้อยรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล เอาชนะความกลัว ไม่กลัวผีและความมืด ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เสริมสร้างสมาธิ และจินตนาการ พัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น EQ, IQ, TQ, AQ, CQ, HQ, PQ และ EF เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
หนูน้อยอ่าน ABC
ISBN : 9786163812438
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 79 บาท
หนังสือฝึกอ่าน ABC เล่มแรกของหนูที่คุณพ่อคุณแม่มั่นใจ สนุกกับการฝึกอ่าน A-Z ให้หนูน้อยคุ้นเคยภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็ก พร้อมภาพประกอบ 4 สีสดใส เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ พัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น IQ, EQ, PQ, CQ, SQ และ EF และเสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
เก่ง อ่าน เขียน เรียน ภาษาไทย กขคและสระ คำศัพท์น่ารู้เล่มแรกของหนู
ISBN : 1379130000556
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 89 บาท
สอนหนูน้อยให้สนุกกับการฝึกคัด เขียน อ่าน พยัญชนะในภาษาไทยทั้ง 44 ตัว และสระในภาษาไทย เพลิดเพลินไปกับการฝึกคัดคำศัพท์ตามเส้นประ ฝึกอ่านและสะกดคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องทันที โดยคำศัพท์น่ารู้แบ่งเป็นหมวดหมู่ มาพร้อมกับภาพประกอบสีสันสวยงามทั้งเล่ม เหมาะสำหรับสอนหนูน้อยให้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ครบทั้งการพูด อ่าน และเขียน เพื่อใช้ในการสื่อสารและเป็นพื้นฐานการเรียนวิชาต่างๆ ในทุกระดับชั้นต่อไป
My First Aesops Fable Series นิทานอีสปเล่มแรกของหนู ราชสีห์กับหนู The Lion and The Mouse
ISBN : 9786163812360
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ :
ราคา : 49 บาท
นิทานอีสป 2 ภาษาเล่มแรกของหนูที่คุณพ่อคุณแม่มั่นใจ สนุกไปกับเรื่องราวสอนใจให้หนูๆ เป็นคนดี และเสริมสร้างทักษะด้านภาษา ให้หนูน้อยคุ้นเคยภาษาไทย-อังกฤษตั้งแต่เด็ก เสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น IQ, EQ, AQ, CQ, MQ, SQ และ EF เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
 
12 3 456 ... 8