Dream & Passion
Life Balance
giftt
Let's Play
THE LAW GROUP
  ค้นหาข้อมูลหนงสือ :
คู่มือคัดญี่ปุ่น ฮิรางานะและคาตาคานะ ฉบับเริ่มต้นจนเขียนเป็น
ISBN : 1379130000457
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : วาสนา ประชาชนะชัย
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
ปูความรู้พื้นฐานอักษรญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มต้น จนเขียนเป็น ครบทั้งฮิรางานะและคาตาคานะ เข้าใจง่าย เขียนเป็นเร็ว เก่งญี่ปุ่นได้ทันใจ!สอนการเขียนและคัดตัวอักษรญี่ปุน ครบทั้งฮิรางานะและคาตาคานะ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเขียนเป็น ฝึกคัดอักษรญี่ปุ่นด้วยตัวเอง โดยรู้จักลำดับการขีดเส้นก่อนหลัง อธิบายเทคนิคการคัดตัวอักษรญี่ปุ่นให้ถูกต้องและสวยงาม เรียนรู้พื้นฐานอักษรเสียงขุ่น เสียงยาว เสียงควบ เสียงสะดุด และตัวสะกดที่สำคัญในการสร้างคำและเรียนญี่ปุ่น ฝึกคัดและเรียนรู้ศัพท์ญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันไปพร้อมกัน ด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท
คู่มือเรียนเกาหลีเบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812209
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : พิมพ์กมล บัวหลวง
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 219 บาท
ฝึกเรียนเกาหลีเบื้องต้นด้วยตัวเอง อ่านสนุก ไม่เครียด อธิบายชัดเจน ครบถ้วนทั้งไวยากรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาเกาหลี บทสนทนาในชีวิตประจำวันที่ใช้ได้จริง ในหลากหลายสถานการณ์ คำศัพท์ภาษาเกาหลีที่ใช้บ่อย และแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ท้ายบท
เก่งพูดเกาหลีใน 101 ชั่วโมง
ISBN : 9786163812162
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
"เก่งพูดเกาหลีได้ใน 101 ชั่วโมง" โดยเริ่มจากพื้นฐานภาษาเกาหลี เป็นการเรียนรู้ตัวอักษรต่างๆ ในภาษาเกาหลี เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจวิธีการอ่านและการผสมคำ ฝึกพูดภาษาเกาหลีกับบทสนทนา โดยการอธิบายไวยากรณ์เกาหลี โครงสร้างประโยค ตัวอย่างประโยค ซึ่งจะสอดแทรกจุดสังเกตและข้อยกเว้นต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างชัดเจน เป็นบทสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันจากสถานการณ์ต่างๆ มีคำอ่านภาษาไทย สำนวนที่ควรรู้ และคำศัพท์ท้ายบทที่ครอบคลุมศัพท์พื้นฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ง่ายต่อการอ่านทำความเข้าใจด้วยตัวเอง
Dictionary อังกฤษ-ไทย ป.1-ป.6 ฉบับมีภาพประกอบ
ISBN : 9786163811899
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 59 บาท
รวมคำศัพท์ระดับประถมศึกษา 1-6 พร้อมภาพประกอบสวยงาม ค้นหาศัพท์ง่ายมาก แยกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน ครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมตัวย่อและคำกริยา 3 ช่องที่ออกข้อสอบบ่อย ใช้เรียน ใช้สอบ อย่างมั่นใจ!เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ผู้ปกครองและครู
Shortcut Korean พูดเกาหลีทันใจ!
ISBN : 9786163812001
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : อาริดา ใจสุข
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
เรียนรู้บทสนทนาเกาหลีที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่สถานการณ์ต่างๆ ให้จดจำได้ง่าย มีรูปภาพประกอบน่ารัก สามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้าน ทั้งการเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว ได้อย่างมั่นใจ
คู่มือฝึกคัดอักษรเกาหลี ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 1379130000297
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 39 บาท
4 in 1 คัด อ่าน เขียน จำศัพท์ ใช้เรียน ใช้สอบอย่างมั่นใจปูพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนตัวอักษรเกาหลีเบื้องต้นอย่างครบถ้วน ฝึกคัดอักษรเกาหลีให้ถูกต้องพร้อมรู้จักลำดับขีดก่อนหลัง เคล็ดลับการเขียนอักษรเกาหลีให้สวยงามอย่างง่ายๆ คัดศัพท์ในชีวิตประจำวันเยอะจุใจหลากหลายหมวด พร้อมคำอ่านไทย คำแปล และภาพประกอบสุดน่ารัก
ฝึก คัด เขียน อักษรญี่ปุ่น ฉบับเริ่มต้น
ISBN : 1379130000204
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : วาสนา ประชาชนะชัย
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 29 บาท
ปูพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนตัวอักษรญี่ปุ่นเบื้องต้นอย่างครบถ้วน ฝึกคัดอักษรญี่ปุ่นให้ถูกต้อง พร้อมรู้จักลำดับขีดก่อนหลังและการสร้างคำ อธิบายเทคนิคการคัดครบทั้งตัวอักษรฮิรางานะและคาตาคานะ ตารางสำหรับฝึกคัดด้วยตัวเอง คัดสนุก เขียนเป็นเร็วสุดๆ เล่มเล็กกะทัดรัด คัดได้ทุกที่ทุกเวลา
คู่มือฝึกคัดอักษรจีน ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 1379130000228
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 39 บาท
4 in 1 คัด อ่าน เขียน จำศัพท์ ใช้เรียน ใช้สอบอย่างมั่นใจ ปูพื้นฐานการเรียนอักษรจีนเบื้องต้น รวบรวมเทคนิคการจำและการเขียนตัวอักษรจีนแบบง่ายสุดๆ เรียนรู้ลักษณะเส้นขีดพื้นฐานและลำดับขีดก่อนหลัง ฝึกคัดคำศัพท์หมวดต่างๆ ที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันมากถึง 10 หมวดคำศัพท์ พร้อมพินอิน คำอ่านไทย คำแปล และภาพประกอบสุดน่ารัก คัดสนุกจุใจ จำศัพท์ไว นำไปใช้ได้ทันที
Mind Map พูดเกาหลีแบบเน้นๆ
ISBN : 9786163811806
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ซอน-อิน-เค
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
สนุกไปกับบทสนทนาภาษาเกาหลีในหลากหลายสถานการณ์ นำเสนอในรูปแบบของ Mind Map ให้เข้าใจและจดจำได้ง่าย โดยแยกเป็นหมวดหมู่ตามการใช้งานอย่างชัดเจน พร้อมคำอ่านภาษาไทย และคำแปลความหมาย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งการท่องเที่ยว การทำธุรกิจ การเรียน หรือการสอบได้เป็นอย่างดี
เก่งพูดญี่ปุ่นใน 101 ชั่วโมง
ISBN : 9786163811905
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : วาสนา ประชาชนะชัย
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 279 บาท
เก่งพูดญี่ปุ่นได้ใน 101 ชั่วโมง โดยเริ่มจากพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น เป็นการเรียนรู้ตัวอักษรต่างๆในภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจวิธีการอ่านและการผสมคำ ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นกับบทสนทนา โดยการอธิบายไวยากรณ์ญี่ปุ่น โครงสร้างประโยค ตัวอย่างประโยค ซึ่งจะสอดแทรกจุดสังเกตและข้อยกเว้นต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างชัดเจน เป็นบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันจากสถานการณ์ต่างๆ มีคำอ่านโรมันจิและภาษาไทย สำนวนที่ควรรู้ และคำศัพท์ท้ายบทที่ครอบคลุมศัพท์พื้นฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ง่ายต่อการอ่านทำความเข้าใจด้วยตัวเอง
 
12 3 456 ... 14