Dream & Passion
Life Balance
giftt
Let's Play
THE LAW GROUP
  ค้นหาข้อมูลหนงสือ :
คู่มือติวสังคม ป.6 เตรียมสอบเข้าม.1 โรงเรียนดัง ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812063
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สิขเรศ ศรัทธาธรรม
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 249 บาท
สรุปเนื้อหาสังคมระดับ ป.6 สอบเข้า ม.1 ที่ออกสอบบ่อยในทุกสนามสอบ จัดเต็มแนวข้อสอบแนวข้อสอบสังคมพร้อมเฉลยอย่างละเอียด แบบตรงประเด็น เล่มเดียวจบ ฝึกทำข้อสอบครบทุกสาระการเรียนรู้ โดยใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ได้คะแนนมากที่สุด มั่นใจและพร้อมพิชิตข้อสอบชิงทุน, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต, สวนกุหลาบ, บดินทรเดชา, จุฬาภรณ์ และอื่นๆ
คู่มือติวภาษาไทย ประถมต้น ป.1 - ป.3 โรงเรียนทั่วประเทศ
ISBN : 1379130000143
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : จตุพร ธรรมศรี
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 139 บาท
เตรียมความพร้อมก่อนสอบภาษาไทย ป.1, ป.2 และ ป.3 ด้วยสรุปเนื้อหาหลักภาษาไทย เน้นการทำแบบฝึกทักษะและแนวข้อสอบที่หลากหลายเพื่อการหาคำตอบที่ถูกต้อง เสริมทักษะการอ่านและการเขียน ฝึกการสังเกต การจดจำ การสะกดคำ และการอ่านตามหลักภาษาไทยที่ถูกต้อง พร้อมเฉลยท้ายเล่ม เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้น้องๆ มีความพร้อมและมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง เหมาะสำหรับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเตรียมพร้อมก่อนลงสู่สนามสอบจริง
สรุปเข้ม ภาษาไทย มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811929
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : เฉลิมชัย แสงศรีจันทร์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 219 บาท
รวบรวมเนื้อหาวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมปลายอย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ เพื่ออ่านก่อนสอบโดยเฉพาะ เข้มข้นกับแบบฝึกหัดท้ายบทและแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย พร้อมเฉลยและคำอธิบายแบบละเอียด
ตะลุยข้อสอบ วิทย์ ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง ฉบับรวมข้อสอบ
ISBN : 9786163812018
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : วรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 179 บาท
รวมข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1, ม.2 และ ม.3 ที่ออกสอบบ่อยในทุกสนามสอบ อย่างครบถ้วนกว่า 600 ข้อ แบบตรงประเด็น พร้อมเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด อธิบายง่าย สั้น กระชับ เข้าใจไว ใช้ได้ทันที ใช้สำหรับฝึกทำข้อสอบได้อย่างครบถ้วนทุกสาระการเรียนรู้โดยใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ได้คะแนนมากที่สุด มั่นใจและพร้อมพิชิตข้อสอบ O-NET, ชิงทุน, สสวท., เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม, สวนกุหลาบ, บดินทรเดชา, มหิดล, จุฬาภรณ์ และโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
Perfect Social Studies สรุปเข้มสังคม ม.ปลาย ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812025
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ผ่องพรรณ กาญจนกฤต
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
สรุปเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ม.4, ม.5 และ ม.6 ครบถ้วน ตรงประเด็น อ่านง่าย เข้าใจเร็วสุดๆ ด้วยตัว mind map และตารางสรุป เข้มข้นด้วยแบบฝึกหัดท้ายบทและแนวข้อสอบที่มักออกสอบบ่อยในทุกสนามสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด มั่นใจและพร้อมพิชิตข้อสอบ O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน, สอบตรง และระบบใหม่ TCAS
ติวลูกให้เก่ง ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ป. 1 โรงเรียนดังทั่วประเทศ
ISBN : 1379130000242
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 79 บาท
เตรียมความพร้อมของลูก เพื่อสอบเข้า ป.1 โรงเรียนดังทั่วประเทศ ครบถ้วนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษหลายรูปแบบ ติวลูกด้วยแบบฝึกหัดที่เสมือนทำข้อสอบจริง เน้นฝึกการอ่านและสะกดคำให้ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษ สนุกกับการคิดวิเคราะห์และการหาคำตอบที่ถูกต้อง พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
สรุปคณิต ป.2 เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 1379130000181
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : พัชราภรณ์ เย็นมนัส
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 159 บาท
สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.2 ไว้อย่างครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) กระชับ ครบถ้วน เข้าใจง่าย จดจำได้เร็ว พร้อมแบบฝึกทักษะและแนวข้อสอบที่หลากหลาย ฝึกทำได้ด้วยตัวเอง เพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนาความคิด เพิ่มคะแนนสะสม เพิ่มเกรดในชั้นเรียน สอบปลายภาคคณิตศาสตร์ ป.2 ได้อย่างมั่นใจ
Lecture เคมี ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ มั่นใจเต็ม 100
ISBN : 9786163811998
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ธนพงษ์ วัชรโรจน์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 125 บาท
สรุปเนื้อหาสำคัญวิชาเคมีระดับมัธยมปลาย ม.4, ม.5 และ ม.6 ที่ใช้ในการสอบอย่างครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านง่าย เข้าใจไว ด้วยการอธิบายในรูปแบบของ Mind Map, ตารางสรุป และภาพประกอบ พร้อมเทคนิคการจำเพื่อทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เตรียมความพร้อมสู่การสอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นการสอบในชั้นเรียนเพื่อเพิ่มเกรด, O-NET, PAT , โควตา, สอบตรง, ชิงทุน และระบบใหม่ TCAS
คู่มือสอบ TOEIC เจาะศัพท์ออกสอบบ่อย ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811912
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : วโรดม วณิชศิลป์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 259 บาท
สรุปศัพท์ TOEIC ที่พบบ่อยในการสอบ ปูพื้นฐาน Root Words, Prefix, Suffix ต่อยอดคลังศัพท์ได้มากมาย ฝึกความมั่นใจก่อนสอบจริงด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท พร้อมเฉลยอย่างละเอียด คลังศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้แบ่งตาม A-Z นำไปใช้กับการเรียน การสอบ TOEIC ได้
SUPER PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811936
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทวีศักดิ์ จันทรมณี
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 219 บาท
สรุปเนื้อหาและสูตรคณิตศาสตร์ ม.4, ม.5 และ ม.6 ที่ใช้ในการสอบอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งแนวข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ที่คัดเลือกมาอย่างเน้นๆ จากสถิติจริงที่ออกสอบทุกปี จำนวน 5 ชุด 225 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกขั้นตอน แทรกเทคนิคการทำข้อสอบให้ได้ตำตอบที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาสอบ มั่นใจ! และสร้างความคุ้นเคยก่อนสอบจริงด้วยจำนวนข้อสอบปรนัยและอัตนัยรูปแบบใหม่ล่าสุดจาก สทศ.
 
1 234 ... 8