Dream & Passion
Life Balance
giftt
Let's Play
THE LAW GROUP
  ค้นหาข้อมูลหนงสือ :
เก่งคณิตคิดเร็ว ป.2 ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 1379130000754
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สุจิตรา อภิเมธีธำรง
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 149 บาท
รวบรวมเนื้อหาและแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อย่างครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) เน้นการฝึกทำแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาให้น้องๆ คิดเลขได้รวดเร็วและถูกต้อง พัฒนาด้านการคิดและการคำนวณ พร้อมเรียนและสอบอย่างมั่นใจ
แบบฝึกหัดสร้างเสริมทักษะพัฒนาสมอง คณิตคิดเร็ว อนุบาล 2
ISBN : 1379130000778
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : มิ่งขวัญ เหล่าบุศณ์อนันต์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 79 บาท
สอนหนูน้อยให้เก่งคณิตคิดเร็ว อนุบาล 2 ทั้งการบวก การลบ การนับจำนวน การเรียงลำดับจำนวน การเปรียบเทียบจำนวน และฝึกอ่านตัวเลขและรูปทรงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สนุกกับแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาสำหรับน้องๆ โดยเฉพาะ เพื่อฝึกทักษะให้คิดเลขได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ รวมทั้งฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ เสริมสร้างเชาว์ปัญญา อารมณ์ สมาธิ และสมอง
LECTURE CHEMISTRY สรุปเคมี มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812698
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สุกฤษฎิ์ วิทยารัมภะ
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 279 บาท
หนังสือ LECTURE CHEMISTRY สรุปเคมี มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์ เป็นหนังสือที่สรุปและเรียบเรียงเนื้อหาสำคัญในวิชาเคมี ม.4, ม.5 และ ม.6 ไว้อย่างครบถ้วนทุกเนื้อหาสำคัญที่จำเป็นต่อการเรียนและการสอบ ภายในเล่มได้สรุปอย่างกระชับ เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว นำเสนอด้วย รูปภาพประกอบ Mind Map และตารางสรุป และมีแบบฝึกหัดท้ายบท แนวข้อสอบ และเฉลยอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตทุกสนามสอบ
ตะลุยข้อสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม
ISBN : 9786163812940
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 229 บาท
รวมข้อสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม ตามประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุดครบทุกวิชา ทั้งความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พร้อมเฉลยอย่างละเอียด กระชับ เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบแข่งขันเพื่อเข้าปฏิบัติราชการตำรวจ สายงานป้องกันและปราบปราม
พิชิตข้อสอบ READING 600 ข้อ
ISBN : 9786163812933
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : กฤษฎา สมุทรสาคร
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 209 บาท
พิชิตข้อสอบ Reading ทุกสนามสอบทั้งระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย ด้วยเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษให้เข้าใจอย่างรวดเร็ว พร้อมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ พิเศษ! คำศัพท์ที่พบบ่อย แบ่งเป็นหมวดหมู่ เข้าใจง่าย ช่วยให้ทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ
ตะลุยข้อสอบ NT ป.3 ครบทุกวิชา ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812889
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 299 บาท
รวบรวมแนวข้อสอบครบทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย แบบปรนัยและอัตนัย สำหรับการสอบ NT โดยเฉพาะ ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) พร้อมแนวข้อสอบเสมือนจริงที่ออกสอบบ่อย พร้อมเฉลยและคำอธิบายเฉลยอย่างละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนทั่วประเทศ ที่ต้องสอบวัดระดับ NT
คู่มือติวคณิต ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812766
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทวีศักดิ์ จันทรมณี (ติวเตอร์บอย)
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 279 บาท
หนังสือ คู่มือติวคณิต ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง ฉบับสมบูรณ์ เป็นหนังสือที่สรุปและเรียบเรียงเนื้อหาสำคัญวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ป.4 , ป.5 และ ป.6 ไว้อย่างครบถ้วนทุกสาระการเรียนรู้ และตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยในทุกสนามสอบและเฉลยอย่างละเอียด ง่ายต่อการอ่าน และสามารถเข้าใจได้รวดเร็ว เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตข้อสอบ O-NET,ชิงทุน, สสวท., เพิ่มคะแนนในชั้นเรียน และเตรียมสอบ ม.1 เข้าโรงเรียนดังทั่วประเทศ
PERFECT MATHS สรุปเข้มคณิตศาสตร์ มัธยมต้น ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812759
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ภาสกร ทัพท้วมทอง
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 259 บาท
หนังสือ PERFECT MATHS สรุปเข้มคณิตศาสตร์ มัธยมต้น ฉบับสมบูรณ์ เป็นหนังสือที่สรุปและเรียบเรียงเนื้อหาสำคัญวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3 ไว้อย่างครบถ้วนทุกสาระการเรียนรู้ และตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยในทุกสนามสอบและเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและสามารถเข้าใจได้รวดเร็ว ในเล่มนำเสนอด้วยภาพสีสดใส Mind Map, ตารางสรุปและรูปภาพประกอบ เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตข้อสอบ ชิงทุน, โควตา, เพิ่มคะแนนในชั้นเรียน และเตรียมสอบ ม.4 เข้าโรงเรียนดังทั่วประเทศ
LECTURE PHYSICS สรุปฟิสิกส์ มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812704
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ปิยธิดา เกตุการณ์
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 279 บาท
รวบรวมเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4, ม.5 และม. 6 ที่สำคัญไว้อย่างครบถ้วน พร้อมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ด้วย Mind map ตารางสรุปและรูปภาพประกอบ พร้อมพิชิต PAT, โควตา, ชิงทุน, วิชาสามัญ, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเตรียมสอบในระบบ TCAS
สรุปเข้มสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3-4
ISBN : 9786163812803
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 379 บาท
สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3-4 ตรงตามหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุดครบทุกวิชาทั้ง วิชาความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (เชิงปริมาณ, เชิงนามธรรม, เชิงภาษา) วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี และพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งเฉลยอย่างละเอียด กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมเข้าสู่สนามสอบอย่างมั่นใจ
 
1 234 ... 11