Dream & Passion
Life Balance
giftt
Let's Play
THE LAW GROUP
  ค้นหาข้อมูลหนงสือ :
ตะลุยข้อสอบ สังคมศึกษา มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811677
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : เกษตรศาสตร์ เดชกุล
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 199 บาท
รวบรวมแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษากว่า 600 ข้อที่ออกสอบบ่อย ครอบคลุมทั้งระดับชั้น ม.4, ม.5, ม.6 จัดเต็มครบทุกกลุ่มสาระวิชาทั้ง ศาสนา, รัฐศาสตร์, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ แบบตรงประเด็น พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ กระชับ เข้าใจง่าย เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบอย่างมั่นใจในทุกสนามสอบ
SUPER PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811684
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : พรศักดิ์ สมมาตย์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 359 บาท
สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างครบถ้วน ทั้งวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี การเขียนแบบทางวิศวกรรม และความรู้ทั่วไปทางวิศวกรรม อ่านง่าย เข้าใจไวสุดๆ ด้วยตัวอย่าง, ตารางสรุป, Mind Map และภาพประกอบ ทบทวนเนื้อหาด้วยแบบฝึกหัดท้ายบททุกหัวข้อเรื่อง พร้อมพิชิตข้อสอบจริงด้วยแนวข้อสอบอัพเดตใหม่ล่าสุดในรูปแบบข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก อัตนัย และการเขียนแบบ
ตะลุยข้อสอบคณิต ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
ISBN : 9786163811585
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ไพรินทร์ ยะปะตัง
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 179 บาท
รวมข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ที่ออกสอบบ่อยในทุกสนามสอบอย่างครบถ้วนกว่า 500 ข้อ แบบตรงประเด็น พร้อมเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด อธิบายง่าย สั้น กระชับ เข้าใจไว ใช้ได้ทันที ใช้สำหรับฝึกทำข้อสอบได้อย่างครบถ้วนทุกสาระการเรียนรู้โดยใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ได้คะแนนมากที่สุด มั่นใจและพร้อมพิชิตข้อสอบ O-NET, ชิงทุน, สสวท., เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต, สวนกุหลาบ, บดิทรเดชา, จุฬาภรณ์ และโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
ตะลุยข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811608
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ฐานุวัชร์ รินนานนท์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 359 บาท
รวบรวมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย ครบทุกวิชาที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข พร้อมเฉลยแบบละเอียด ตรงตามนโยบายหลักสูตรการเรียนการสอนล่าสุด เก็งข้อสอบได้อย่างชัดเจน แม่นยำ กระชับ ตรงประเด็น เข้าใจไว ใช้เตรียมสอบได้ทันที ใช้สอบบรรจุเข้าปฏิบัติราชการ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ., สอศ., อบจ., อบต., อปท., สพป., สพม., ครูผู้ช่วยท้องถิ่น และครูหน่วยงานอื่นๆ ทุกหน่วยงาน
ตะลุยข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811578
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ฐานุวัชร์ รินนานนท์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 249 บาท
รวบรวมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย ครบทุกวิชาที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย ภาค ก พร้อมเฉลยแบบละเอียด ตรงตามนโยบายหลักสูตรการเรียนการสอนล่าสุด เก็งข้อสอบได้อย่างชัดเจน แม่นยำ กระชับ ตรงประเด็น เข้าใจไว ใช้เตรียมสอบได้ทันที ใช้สอบบรรจุเข้าปฏิบัติราชการ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ., สอศ., อบจ., อบต., อปท., สพป., สพม., ครูผู้ช่วยท้องถิ่น และครูหน่วยงานอื่นๆ ทุกหน่วยงาน
สอนหนูน้อยให้เก่งภาษาอังกฤษ อนุบาล 1
ISBN : รหัสสินค้า: 1379130000037
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สุจิตรา อภิเมธีธำรง
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 59 บาท
เตรียมความพร้อมให้หนูน้อยเก่งภาษาอังกฤษทั้งด้านการอ่าน การเขียน รวมไปถึงจดจำคำศัพท์น่ารู้ในชีวิตประจำวันได้ พัฒนาภาษาและสมองด้วยเกม แบบฝึกทักษะต่างๆ เพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนในระดับชั้นต่อไป และประยุกต์ใช้ต่อไปได้ในอนาคต
คู่มือเรียนภาษาไทย ป.1 เก่งไวด้วยตัวเอง
ISBN : รหัสสินค้า: 1379130000051
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สุกัญญา สันติเจริญเลิศ
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 89 บาท
สรุปเนื้อหาภาษาไทย ป.1 ไว้อย่างครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) กระชับ เข้าใจง่าย จำได้เร็ว พร้อมแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ฝึกทำได้ด้วยตัวเอง และยังมีแนวข้อสอบให้ได้ฝึกฝน เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มคะแนนสะสม เพิ่มเกรดในชั้นเรียน สอบปลายภาคภาษาไทย ป.1 ได้อย่างมั่นใจ
คู่มือเรียน ภาษาไทย ป.3 เก่งไวด้วยตัวเอง
ISBN : รหัสสินค้า: 1379130000044
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : จตุพร ธรรมศรี
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 159 บาท
รวบรวมเนื้อหาภาษาไทย ป.3 ทั้งหลักภาษา ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ไว้อย่างครบถ้วน กระชับ เข้าใจง่าย จำได้เร็ว พร้อมแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ฝึกทำได้ด้วยตัวเอง และยังมีแนวข้อสอบให้ได้ฝึกฝนเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มคะแนนสะสม เพิ่มเกรดในชั้นเรียน สอบปลายภาค และสอบ NT ภาษาไทย ป.3 ได้อย่างมั่นใจ
สรุปเข้ม พิชิตข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ปริญญาตรี ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811288
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการติวเตอร์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 299 บาท
หนังสือสรุปเข้มพิชิตข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ปริญญาตรี ฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหา 3 วิชาที่ใช้สอบ ก.พ. ภาค ก. พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทและเทคนิคการทำข้อสอบ เพื่อให้ทำข้อสอบได้เร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งแนวข้อสอบ ก.พ. เฉลยพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด
ติวเข้มสอบ GAT เชื่อมโยง ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811448
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 229 บาท
สอนวิธีการทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยงแบบ Step by Step เข้าใจง่าย พร้อมด้วยเทคนิคและจุดสังเกตที่ช่วยให้ทำข้อสอบได้ถูกต้องและรวดเร็ว เน้นพัฒนาทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง อย่างเป็นระบบ รวมไปถึงหลักเกณฑ์ในการเข้าสอบ วิธีคำนวณคะแนน และได้รวบรวมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบเสมือนจริงกว่า 50 บทความพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบจริง
 
1 234 ... 6