Dream & Passion
Life Balance
giftt
Let's Play
THE LAW GROUP
  ค้นหาข้อมูลหนงสือ :
ภาษาจีน infographic
ISBN : 9786163811660
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : พิมพพิศา เอี่ยมทิพย์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
ฝึกภาษาจีนในชีวิตประจำวันหลากหลายสถานการณ์ได้ด้วยตัวเอง รวบรวมคำศัพท์จีนอย่างรอบด้านด้วยการเรียนรู้คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน คำทับศัพท์ภาษาจีน อ่านง่าย ไม่เครียด นำเสนอด้วยรูปภาพ Infographic ที่จะทำให้ภาษาจีนที่ใครๆ ก็ว่ายาก เข้าใจง่ายขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาจีนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน การสอบ เเละการทำงานต่อไป
ทางลัดพูดจีนในชีวิตประจำวัน
ISBN : 9786163811561
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : พิมพพิศา เอี่ยมทิพย์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
เรียนรู้ประโยคในการพูดภาษาจีนและบทสนทนาภาษาจีน พร้อมพินอิน คำอ่านออกเสียงภาษาไทยและคำแปล ตลอดจนคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ สามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ให้คุณเรียนรู้ฝึกฝนได้ด้วยตนเอง โดยสามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้าน ทั้งการเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว รวมถึงการทำธุรกิจ
สอนเด็กเก่ง สุภาษิต คำพังเพยและสำนวนไทย
ISBN : 1379130000075
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ life balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 99 บาท
รวมสุภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทยที่เด็กไทยควรรู้ไว้อย่างครบถ้วน เรียงตามลำดับพยัญชนะ อ่านง่าย เข้าใจไว แฝงด้วยข้อคิด คติสอนใจ สร้างทักษะการจำด้วยการระบายสีรูปภาพ และแบบฝึกหัดทบทวนท้ายเล่ม พร้อมเฉลยละเอียด สนุกสนานกับการละเล่นพื้นบ้านของไทย พร้อมภาพประกอบน่ารักๆ
Shortcut Chinese พูดจีนทันใจ!
ISBN : 9786163811455
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ณัฎฐณิชา คงโรจน์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
เรียนรู้บทสนทนาจีนที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่สถานการณ์ต่างๆ ให้จดจำได้ง่าย มีรูปภาพประกอบน่ารัก สามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้าน ทั้งการเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว ได้อย่างมั่นใจ
คู่มือไวยากรณ์อังกฤษ ป.1-ป.6 ฉบับสมบูรณ์คู่มือไวยากรณ์อังกฤษ ป.1-ป.6 ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811479
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : เอกชัย เกรียงโกมล
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 69 บาท
รวมไวยากรณ์อังกฤษชั้น ป.1- ป.6 อย่างครบถ้วนสำหรับการเรียน การสอบ การ์ตูนน่ารักๆ ตาราง แผนภาพ และ Mind Map พร้อมตัวอย่างการใช้ กริยา 3 ช่อง และคำศัพท์หมวดน่ารู้ อ่านสนุก เข้าใจง่าย เก่งเร็วทันใจ!
เก่งอังกฤษ พิชิต Grammar + แบบฝึกหัด
ISBN : 9786163811462
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : เอกชัย เกรียงโกมล
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 249 บาท
รวบรวมหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไว้อย่างครบถ้วน รอบด้านและเข้าใจง่าย เพื่อการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน พร้อมแบบฝึกหัดที่ฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งในชีวิตประจำวันรวมไปถึงการสอบต่างๆ
ทางลัดศัพท์อังกฤษ ป. 1 - ป.6
ISBN : 9786163811295
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ life balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 59 บาท
รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นแบบแยกหมวดหมู่ เข้าใจง่ายนอกจากนี้ยังมีบทสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเสริมสร้างความเข้าใจภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นด้วยกริยา 3 ช่องที่พบบ่อย
ไวยากรณ์จีนเบื้องต้นที่คุณต้องรู้
ISBN : 9786163811417
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : กวางอู่หลิน และณัฐวิภานันท์ โนนแก้ว
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 189 บาท
รวบรวมหลักไวยากรณ์จีนพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนภาษาจีน อธิบายเนื้อหาครบถ้วน มีตัวอย่างประกอบ เข้าใจง่าย อ่านสนุก สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือการสอบได้อย่างมั่นใจ เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนเบื้องต้นทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาจีนด้วยตัวเอง
Shortcut Grammar เก่งไวยากรณ์ทันใจ
ISBN : 9786163811356
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : อาริดา ใจสุข
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 169 บาท
รวบรวมไวยากรณ์อังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน การเรียน และการสอบ สรุปเนื้อหาอย่างครบถ้วน สอนเทคนิคการจำอย่างรวดเร็ว พร้อมตัวอย่างการใช้ เข้าใจได้ง่ายด้วยรูปภาพประกอบน่ารัก ตาราง และแผนภาพ อ่านสนุก นำไปใช้ในการฝึกฝนไวยากรณ์ เก่งได้ทันใจด้วยตัวเอง
ศัพท์ญี่ปุ่น 6000 คำ ไม่รู้..ไม่ได้
ISBN : 9786163811363
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : วาสนา ประชาชนะชัย
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
เรียนรู้ศัพท์ญี่ปุ่นจากสิ่งที่อยู่รอบตัว ซึ่งพบบ่อยในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ให้จดจำได้ง่าย โดยสามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้าน ทั้งการเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว รวมถึงการทำธุรกิจ
 
1 234 ... 11