• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 
Dream & Passion
Life Balance
giftt
Let's Play
THE LAW GROUP
  ค้นหาข้อมูลหนงสือ :
Quick VOCAB สรุปเทคนิคพิชิตข้อสอบ ฉบับทันใจ!
ISBN : 9786163813077
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : เชิญพร คงมา
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 349 บาท
สรุปเทคนิคพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษแบบทันใจ ทำข้อสอบไว มั่นใจ 100% จำศัพท์แม่น เข้าใจข้อสอบและตอบเร็ว ด้วยเทคนิคการเดาศัพท์และชุดคำศัพท์ Synonym อ่านง่าย ไม่เครียด ด้วยตารางและภาพน่ารักๆ 4 สี สดใส
My First Vocabulary Series คำศัพท์สำหรับหนูน้อย เจ้าหญิงน่ารัก
ISBN : 9786163813060
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 59 บาท
หนังสือคำศัพท์สำหรับหนูน้อย เจ้าหญิงน่ารัก สอนหนูน้อยให้รู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับเจ้าหญิง ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ภาพการ์ตูนน่ารัก สีสันสดใส ช่วยพัฒนาการด้านอารมณ์ สมาธิ และสมอง
ค้นศัพท์ไว English-Thai ฉบับเรียงศัพท์ A-Z ระดับ ป.1-ป.6
ISBN : 9786163813053
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 65 บาท
พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย สำหรับนักเรียน ระดับ ป.1- ป.6 พร้อมคำอ่านและคำแปล อ่านง่าย ใช้ค้นหาศัพท์ไว ด้วยแถบดัชนี A-Z มีศัพท์หมวดพร้อมภาพประกอบ 4 สี สวยงาม พิเศษ! สรุปกริยา 3 ช่องที่ออกสอบบ่อย
MY FIRST PICTURE BOOK SERIES หนังสือภาพเล่มแรกของหนู ผักแสนอร่อย
ISBN : 9786163813046
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 79 บาท
หนังสือ MY FIRST PICTURE BOOK SERIES หนังสือภาพเล่มแรกของหนู ผักแสนอร่อย เป็นหนังสือที่ช่วยสอนหนูน้อยให้รู้จักและเรียกชื่อผักที่มีประโยชน์ และน่ารับประทาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อ่านสนุกด้วยคำกลอนคล้องจอง เพลิดเพลินไปกับภาพผักสีสันสดใสสมจริงทั้งเล่ม เพื่อให้หนูน้อยรักการกินผักเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
My First Aesops Fable Series นิทานอีสปเล่มแรกของหนู เทวดากับคนตัดฟืน The Honest Woodcutter
ISBN : 9786163813015
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 49 บาท
นิทานอีสป 2 ภาษาเล่มแรกของหนูที่คุณพ่อคุณแม่มั่นใจ สนุกไปกับเรื่องราวสอนใจให้หนูๆ เป็นคนดี และเสริมสร้างทักษะด้านภาษา ให้หนูน้อยคุ้นเคยภาษาไทย-อังกฤษตั้งแต่เด็ก เสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น IQ, EQ, AQ, CQ, MQ, SQ และ EF เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
Super Easy พูดจีน เก่งเองได้ อ่านง่ายสุดๆ ฉบับพกพา
ISBN : 9786163813022
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 159 บาท
รวมประโยคพื้นฐานภาษาจีนที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน แบ่งเป็นหมวดหมู่ สามารถพูดตามได้อย่างรวดเร็ว ด้วยโครงสร้างประโยคคำถาม – คำตอบ พร้อมคำศัพท์ประกอบประโยคพื้นฐานที่สามารถนำไปสร้างประโยคที่แตกต่างกันได้มากกว่า 1,000 ประโยค สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งการท่องเที่ยว การทำงาน การเรียน และการสอบ
เก่งคณิตคิดเร็ว ป.2 ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 1379130000754
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สุจิตรา อภิเมธีธำรง
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 149 บาท
รวบรวมเนื้อหาและแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อย่างครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) เน้นการฝึกทำแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาให้น้องๆ คิดเลขได้รวดเร็วและถูกต้อง พัฒนาด้านการคิดและการคำนวณ พร้อมเรียนและสอบอย่างมั่นใจ
MY FIRST DOT - TO - DOT AND COLORING SERIES ลากเส้นต่อจุด ระบายสี เล่มแรกของหนู สัตว์เลี้ยง
ISBN : 1379130000808
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 39 บาท
สอนหนูน้อยให้รู้จักสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ ด้วยการลากเส้นต่อจุด ระบายสี พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สนุกกับเกมสริมทักษะ ฝึกสมาธิ และพัฒนาสมอง เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ในครอบครัว
แบบฝึกหัดสร้างเสริมทักษะพัฒนาสมอง คณิตคิดเร็ว อนุบาล 2
ISBN : 1379130000778
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : มิ่งขวัญ เหล่าบุศณ์อนันต์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 79 บาท
สอนหนูน้อยให้เก่งคณิตคิดเร็ว อนุบาล 2 ทั้งการบวก การลบ การนับจำนวน การเรียงลำดับจำนวน การเปรียบเทียบจำนวน และฝึกอ่านตัวเลขและรูปทรงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สนุกกับแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาสำหรับน้องๆ โดยเฉพาะ เพื่อฝึกทักษะให้คิดเลขได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ รวมทั้งฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ เสริมสร้างเชาว์ปัญญา อารมณ์ สมาธิ และสมอง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812971
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 169 บาท
รัฐธรรมนญูเป็นกฎหมายสูงสดุสำหรับการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลก หนังสือเล่มนี้ได้มีการอัพเดตล่าสุดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยผู้รวบรวมได้จัดทำหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อผู้อ่านจะได้จับประเด็นเรื่องในมาตรานั้นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล ทนายความ ตำรวจ ทหาร ผู้พิพากษา อัยการ นักการเมืองระดับท้องถิ่น นักการเมืองระดับประเทศ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ประชาชนทุกคนควรรู้
My First Bilingual Sticker series สติกเกอร์สองภาษาเล่มแรกของหนู เจ้าหญิงแสนสวย
ISBN : 1379130000761
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 89 บาท
สติกเกอร์สองภาษา เจ้าหญิงแสนสวย สนุกไปในโลกของเจ้าหญิงแสนสวย ด้วยสติกเกอร์คำศัพท์ 2 ภาษาสุดน่ารัก สีสันสดใส กระตุ้นการเรียนรู้ คำศัพท์น่ารู้พร้อมทั้งคำอ่านและคำแปล
LECTURE CHEMISTRY สรุปเคมี มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812698
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สุกฤษฎิ์ วิทยารัมภะ
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 279 บาท
หนังสือ LECTURE CHEMISTRY สรุปเคมี มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์ เป็นหนังสือที่สรุปและเรียบเรียงเนื้อหาสำคัญในวิชาเคมี ม.4, ม.5 และ ม.6 ไว้อย่างครบถ้วนทุกเนื้อหาสำคัญที่จำเป็นต่อการเรียนและการสอบ ภายในเล่มได้สรุปอย่างกระชับ เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว นำเสนอด้วย รูปภาพประกอบ Mind Map และตารางสรุป และมีแบบฝึกหัดท้ายบท แนวข้อสอบ และเฉลยอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตทุกสนามสอบ
MY FIRST DOT - TO - DOT AND COLORING SERIES ลากเส้นต่อจุด ระบายสี เล่มแรกของหนู ไดโนเสาร์
ISBN : 1379130000792
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 39 บาท
สอนหนูน้อยให้รู้จักไดโนเสาร์ชนิดต่างๆ ด้วยการลากเส้นต่อจุด ระบายสี พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สนุกกับเกมเสริมทักษะ ฝึกสมาธิ และพัฒนาสมอง
ตะลุยข้อสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม
ISBN : 9786163812940
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 229 บาท
รวมข้อสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม ตามประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุดครบทุกวิชา ทั้งความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พร้อมเฉลยอย่างละเอียด กระชับ เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบแข่งขันเพื่อเข้าปฏิบัติราชการตำรวจ สายงานป้องกันและปราบปราม
My First Aesops Fable Series นิทานอีสปเล่มแรกของหนู หมากับเงา The Dog and His Reflection
ISBN : 9786163812957
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 49 บาท
นิทานอีสป 2 ภาษาเล่มแรกของหนูที่คุณพ่อคุณแม่มั่นใจ สนุกไปกับเรื่องราวสอนใจให้หนูๆ เป็นคนดี และเสริมสร้างทักษะด้านภาษา ให้หนูน้อยคุ้นเคยภาษาไทย-อังกฤษตั้งแต่เด็ก เสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น IQ, EQ, AQ, CQ, MQ, SQ และ EF เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
พิชิตข้อสอบ READING 600 ข้อ
ISBN : 9786163812933
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : กฤษฎา สมุทรสาคร
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 209 บาท
พิชิตข้อสอบ Reading ทุกสนามสอบทั้งระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย ด้วยเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษให้เข้าใจอย่างรวดเร็ว พร้อมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ พิเศษ! คำศัพท์ที่พบบ่อย แบ่งเป็นหมวดหมู่ เข้าใจง่าย ช่วยให้ทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ
ตี๋น้อยเอาแต่ใจ
ISBN : 9786163813008
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 49 บาท
สนุกและเรียนรู้ไปกับนิทานสร้างเสริมนิสัยที่ดีเล่มแรกของหนู ที่จะสอนให้หนูน้อยไม่เอาแต่ใจตัวเอง รู้จักควบคุมอารมณ์ และมีเหตุผล ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เสริมสร้างสมาธิ และจินตนาการ พัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น EQ, IQ, SQ, AQ, OQ, TQ, PQ และ EF เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
นิทานสร้างเสริมสุขนิสัยเล่มแรกของหนู หนูดีฟันน้ำนมหลุด
ISBN : 9786163812995
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 49 บาท
สนุกและเรียนรู้ไปกับนิทานสร้างเสริมสุขนิสัยเล่มแรกของหนู ที่จะสอนให้หนูน้อยเข้าใจฟันน้ำนมหลุด ไม่ตกใจกลัว และรู้จักวิธีการดูแลฟันน้ำนมและฟันแท้ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เสริมสร้างสมาธิ และจินตนาการ พัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น HQ, IQ, EQ, AQ, CQ, PQ, SQ และ EF เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
นิทานสร้างเสริมสุขนิสัยเล่มแรกของหนู หนูดีอาบน้ำ
ISBN : 9786163812988
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 49 บาท
สนุกและเรียนรู้ไปกับนิทานสร้างเสริมสุขนิสัยเล่มแรกของหนู ที่จะสอนให้หนูน้อยอาบน้ำสระผม เพื่อรักษาความสะอาดของร่างกาย และสุขอนามัยที่ดี ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เสริมสร้างสมาธิ และจินตนาการ พัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น HQ, IQ, EQ, AQ, CQ, PQ, SQ และ EF เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
MY FIRST DOT - TO - DOT AND COLORING SERIES ลากเส้นต่อจุด ระบายสี เล่มแรกของหนู ยานพาหนะ
ISBN : 1379130000785
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 39 บาท
สอนหนูน้อยให้รู้จักยานพาหนะชนิดต่างๆ ด้วยการลากเส้นต่อจุด ระบายสี พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สนุกกับเกมสริมทักษะ ฝึกสมาธิ และพัฒนาสมอง เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ในครอบครัว
Super ศัพท์อังกฤษ สำหรับ ป.1 - ป.6 ฉบับจำศัพท์ไวด้วยภาพ
ISBN : 9786163812964
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 59 บาท
รวมศัพท์อังกฤษ – ไทย ระดับประถม ฉบับจำศัพท์ไวด้วยภาพ ค้นหาศัพท์ง่าย โดยแยกเป็นหมวดหมู่ พร้อมคำอ่านและคำแปล มีรูปภาพประกอบน่ารัก อีกทั้งยังมีศัพท์อังกฤษ vs. อเมริกัน ศัพท์เหมือน ศัพท์ตรงข้าม และ part of speech ที่ออกสอบบ่อย เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6
MY FIRST CLASSIC TALE SERIES นิทานคลาสสิกเล่มแรกของหนู แจ็กกับต้นถั่ววิเศษ Jack and the Beanstalk
ISBN : 9786163812858
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 49 บาท
นิทานคลาสสิก 2 ภาษาเล่มแรกของหนูที่คุณพ่อคุณแม่มั่นใจ สนุกไปกับเรื่องราวสอนใจให้หนูๆ เป็นคนดี และพัฒนาทักษะด้านภาษา ถ่ายทอดด้วยสำนวนชวนอ่าน พร้อมภาพประกอบน่ารัก สีสันสดใส เสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาการด้านอารมณ์ สมาธิ สมอง และจินตนาการ รวมถึงพัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น EQ, IQ, AQ, CQ, MQ, SQ, และ EF ตลอดจนเสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
ตะลุยข้อสอบ NT ป.3 ครบทุกวิชา ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812889
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 299 บาท
รวบรวมแนวข้อสอบครบทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย แบบปรนัยและอัตนัย สำหรับการสอบ NT โดยเฉพาะ ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) พร้อมแนวข้อสอบเสมือนจริงที่ออกสอบบ่อย พร้อมเฉลยและคำอธิบายเฉลยอย่างละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนทั่วประเทศ ที่ต้องสอบวัดระดับ NT
คู่มือเรียนภาษาจีนเบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812919
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : อรพินท์ อัจฉริยกาญจน์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 219 บาท
ฝึกเรียนภาษาจีนเบื้องต้นด้วยตัวเอง อ่านสนุก ไม่เครียด อธิบายชัดเจน ครบถ้วนทั้งไวยากรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาจีน บทสนทนาในชีวิตประจำวันที่ใช้ได้จริงในหลากหลายสถานการณ์ คำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้บ่อยและแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยทบทวนความรู้ท้ายบท
MY FIRST READING SERIES ฝึกอ่านเล่มแรกของหนู กขค ABC 123
ISBN : 9786163812926
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 89 บาท
หนังสือ MY FIRST READING SERIES ฝึกอ่านเล่มแรกของหนู กขค ABC 123 เหมาะสำหรับหนูน้อยวัย 2 ขวบ ขึ้นไป ใช้เพื่อฝึกอ่านพยัญชนะไทย ก-ฮ, ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก พร้อมทั้งคำศัพท์น่ารู้ และฝึกนับตัวเลข 1-10 ทั้งตัวเลขอารบิกและตัวเลขไทย พร้อมทั้งการนับเลขภาษาอังกฤษ เพื่อสอนหนูน้อยให้เก่งตั้งแต่เด็ก อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการด้านภาษา ตัวเลข สมาธิ และสมอง
นิทานสร้างเสริมลักษณะนิสัยเล่มแรกของหนู หนูดีไม่มีวินัย
ISBN : 9786163812902
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 49 บาท
สนุกและเรียนรู้ไปกับนิทานสร้างเสริมลักษณะนิสัยเล่มแรกของหนู ที่จะสอนให้หนูน้อยมีระเบียบวินัย รู้จักควบคุมตัวเอง และมีความรับผิดชอบ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เสริมสร้างสมาธิ และจินตนาการ พัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น EF, AQ, EQ, TQ, SQ, OQ, IQ และ PQ เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
Super Easy พูดญี่ปุ่น เก่งเองได้ อ่านง่ายสุดๆ ฉบับพกพา
ISBN : 9786163812865
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : วาสนา ประชาชนะชัย
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 159 บาท
รวมประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน แบ่งเป็นหมวดหมู่ สามารถพูดตามได้อย่างรวดเร็ว ด้วยโครงสร้างประโยคคำถาม – คำตอบ พร้อมคำศัพท์ประกอบประโยคพื้นฐานที่สามารถนำไปสร้างประโยคที่แตกต่างกันได้มากกว่า 1,000 ประโยค สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยว การทำงาน การเรียน และการสอบ
คู่มือติวคณิต ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812766
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทวีศักดิ์ จันทรมณี (ติวเตอร์บอย)
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 279 บาท
หนังสือ คู่มือติวคณิต ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง ฉบับสมบูรณ์ เป็นหนังสือที่สรุปและเรียบเรียงเนื้อหาสำคัญวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ป.4 , ป.5 และ ป.6 ไว้อย่างครบถ้วนทุกสาระการเรียนรู้ และตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยในทุกสนามสอบและเฉลยอย่างละเอียด ง่ายต่อการอ่าน และสามารถเข้าใจได้รวดเร็ว เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตข้อสอบ O-NET,ชิงทุน, สสวท., เพิ่มคะแนนในชั้นเรียน และเตรียมสอบ ม.1 เข้าโรงเรียนดังทั่วประเทศ
PERFECT MATHS สรุปเข้มคณิตศาสตร์ มัธยมต้น ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812759
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ภาสกร ทัพท้วมทอง
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 259 บาท
หนังสือ PERFECT MATHS สรุปเข้มคณิตศาสตร์ มัธยมต้น ฉบับสมบูรณ์ เป็นหนังสือที่สรุปและเรียบเรียงเนื้อหาสำคัญวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3 ไว้อย่างครบถ้วนทุกสาระการเรียนรู้ และตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยในทุกสนามสอบและเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและสามารถเข้าใจได้รวดเร็ว ในเล่มนำเสนอด้วยภาพสีสดใส Mind Map, ตารางสรุปและรูปภาพประกอบ เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตข้อสอบ ชิงทุน, โควตา, เพิ่มคะแนนในชั้นเรียน และเตรียมสอบ ม.4 เข้าโรงเรียนดังทั่วประเทศ
LECTURE PHYSICS สรุปฟิสิกส์ มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812704
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ปิยธิดา เกตุการณ์
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 279 บาท
รวบรวมเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4, ม.5 และม. 6 ที่สำคัญไว้อย่างครบถ้วน พร้อมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ด้วย Mind map ตารางสรุปและรูปภาพประกอบ พร้อมพิชิต PAT, โควตา, ชิงทุน, วิชาสามัญ, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเตรียมสอบในระบบ TCAS
My First Vocabulary Series คำศัพท์สำหรับหนูน้อย ไดโนเสาร์น่ารู้
ISBN : 9786163812841
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 59 บาท
หนังสือคำศัพท์สำหรับหนูน้อย ไดโนเสาร์น่ารู้ สอนหนูน้อยให้รู้จักและเรียกชื่อไดโนเสาร์ต่างๆ หลากหลายชนิด ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ แบ่งประเภทของไดโนเสาร์อย่างชัดเจน ภาพการ์ตูนน่ารัก สีสันสดใส ช่วยพัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น IQ PQ เป็นต้น และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
นิทานสร้างเสริมนิสัยที่ดีเล่มแรกของหนู หนูดีโกหก
ISBN : 9786163812896
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 49 บาท
สนุกและเรียนรู้ไปกับนิทานสร้างเสริมนิสัยที่ดีเล่มแรกของหนู ที่จะสอนให้หนูน้อยไม่พูดโกหก กล้าพูดความจริง และรู้จักการขอโทษ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เสริมสร้างสมาธิ และจินตนาการ พัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น MQ, TQ, OQ, AQ, SQ, EQ, IQ และ EF เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
MY FIRST DOT - TO - DOT AND COLORING SERIES ลากเส้นต่อจุด ระบายสี เล่มแรกของหนู สัตว์น้ำ
ISBN : 1379130000747
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 39 บาท
สอนหนูน้อยให้รู้จักสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ด้วยการลากเส้นต่อจุด ระบายสี พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สนุกกับเกมเสริมทักษะ ฝึกสมาธิ และพัฒนาสมอง
MY FIRST VOCABULARY SERIES ศัพท์อังกฤษ-ไทย สำหรับหนูน้อย
ISBN : 9786163812827
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 109 บาท
หนังสือคำศัพท์อังกฤษ-ไทย สำหรับหนูน้อย เตรียมพร้อมให้หนูน้อยคุ้นเคยด้านภาษาตั้งแต่วัยเด็ก มีภาพประกอบ 4 สีสวยงามทั้งเล่ม แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน ช่วยให้หนูน้อยจำศัพท์ได้ง่ายและรวดเร็ว พัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น IQ, EQ, PQ, CQ, SQ และ EF เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
MY FIRST CLASSIC TALE SERIES นิทานคลาสสิกเล่มแรกของหนู หนูน้อยหมวกแดง Little Red Riding Hood
ISBN : 9786163812797
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 49 บาท
นิทานคลาสสิก 2 ภาษาเล่มแรกของหนูที่คุณพ่อคุณแม่มั่นใจ สนุกไปกับเรื่องราวสอนใจให้หนูๆ เป็นคนดี และพัฒนาทักษะด้านภาษา ถ่ายทอดด้วยสำนวนชวนอ่าน พร้อมภาพประกอบน่ารัก สีสันสดใส เสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาการด้านอารมณ์ สมาธิ สมอง และจินตนาการ รวมถึงพัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น EQ, IQ, AQ, CQ, MQ, SQ, และ EF ตลอดจนเสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
นิทานสร้างเสริมลักษณะนิสัยเล่มแรกของหนู หนูดีไม่ฟุ่มเฟือย
ISBN : 9786163812872
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 49 บาท
สนุกและเรียนรู้ไปกับนิทานสร้างเสริมลักษณะนิสัยเล่มแรกของหนู ที่จะสอนให้หนูน้อยรู้จักใช้เงิน ไม่ฟุ่มเฟือย และประหยัดอดออม ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เสริมสร้างสมาธิ และจินตนาการ พัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น EF, TQ, AQ, MQ, IQ, EQ, CQ และ PQ เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
พูดเกาหลีทันใจ พิชิตได้ทุกสถานการณ์
ISBN : 9786163812834
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : อาริดา ใจสุข
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
รวบรวมประโยคและคำศัพท์ภาษาเกาหลีสำหรับการสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากหลากหลายสถานการณ์ มีตัวอย่างการใช้จริงและคำศัพท์แยกหมวดหมู่ท้ายเล่ม เนื้อหาอ่านง่าย พร้อมภาพประกอบน่ารักๆ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่อยากเรียนเกาหลีด้วยตัวเอง
สรุปเข้มสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3-4
ISBN : 9786163812803
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 379 บาท
สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3-4 ตรงตามหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุดครบทุกวิชาทั้ง วิชาความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (เชิงปริมาณ, เชิงนามธรรม, เชิงภาษา) วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี และพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งเฉลยอย่างละเอียด กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมเข้าสู่สนามสอบอย่างมั่นใจ
My First Vocabulary Series คำศัพท์สำหรับหนูน้อย ยานพาหนะน่ารู้
ISBN : 9786163812810
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 59 บาท
หนังสือคำศัพท์สำหรับหนูน้อย ยานพาหนะน่ารู้ สอนหนูน้อยให้รู้จักและเรียกชื่อยานพาหนะต่างๆ หลากหลายชนิดทั้งภาษาไทยและอังกฤษ แบ่งประเภทของยานพาหนะอย่างชัดเจน ภาพการ์ตูนน่ารัก สีสันสดใส ช่วยพัฒนาการด้านอารมณ์ สมาธิ และสมอง
เก่งพูดจีนใน 101 ชั่วโมง
ISBN : 9786163812735
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : อรพินท์ อัจฉริยกาญจน์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 219 บาท
"เก่งพูดจีนใน 101 ชั่วโมง" เล่มนี้ ได้รวบรวมพื้นฐานภาษาจีน เป็นการเรียนรู้ตัวอักษรในภาษาจีน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจวิธีการอ่านออกเสียง ฝึกพูดภาษาจีนกับบทสนทนา โดยการอธิบายไวยากรณ์จีน โครงสร้างประโยค ตัวอย่างประโยค ซึ่งจะสอดแทรกจุดสังเกตและข้อยกเว้นต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างชัดเจน เป็นบทสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันจากสถานการณ์ต่าง ๆ มีพินอิน คำอ่านภาษาไทย คำแปล สำนวนที่ควรรู้ และคำศัพท์ท้ายบทที่ครอบคลุมศัพท์พื้นฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ง่ายต่อการอ่านทำความเข้าใจด้วยตัวเอง
My First Aesops Fable Series นิทานอีสปเล่มแรกของหนู พ่อค้าเกลือกับลา The Salt Merchant and The Donkey
ISBN : 9786163812742
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 49 บาท
นิทานอีสป 2 ภาษาเล่มแรกของหนูที่คุณพ่อคุณแม่มั่นใจ สนุกไปกับเรื่องราวสอนใจให้หนูๆ เป็นคนดี และเสริมสร้างทักษะด้านภาษา ให้หนูน้อยคุ้นเคยภาษาไทย-อังกฤษตั้งแต่เด็ก เสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น IQ, EQ, AQ, CQ, MQ, SQ และ EF เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
ตะลุยข้อสอบนายสิบตำรวจ รวมทุกสายงาน
ISBN : 9786163812575
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 359 บาท
รวมข้อสอบนายสิบตำรวจ รวมทุกสายงาน เช่น สายป้องกันและปราบปราม สายอำนวยการและสนุบสนุน ฯลฯ ตามประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุดครบทุกวิชา ทั้งความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และประชาคมอาเซียน พร้อมเฉลยอย่างละเอียด กระชับ เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบแข่งขันเพื่อเข้าปฏิบัติราชการตำรวจในทุกสายงาน
เจาะลึกเทรดหุ้นด้วยกราฟแท่งเทียน Hardcore Candlestick Analysis
ISBN : 9786163812780
หมวดหมู่หนังสือ : บริหารธุรกิจ
ผู้เขียน : เม่าปีกบาง
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 279 บาท
เจาะลึกการเทรดหุ้นด้วยกราฟแท่งเทียน (Candlestick Analysis) แบบเข้มข้น อธิบายจังหวะการซื้อขายหุ้นด้วย Pattern แท่งเทียนกว่า 70 รูปแบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเล่นหุ้นเพื่อสร้างโอกาสทำกำไร
นิทานสร้างเสริมสุขนิสัยเล่มแรกของหนู หนูดีกินอาหารครบ 5 หมู่
ISBN : 9786163812773
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 49 บาท
สนุกและเรียนรู้ไปกับนิทานสร้างเสริมสุขนิสัยเล่มแรกของหนู ที่จะสอนให้หนูน้อยกินอาหารครบ 5 หมู่ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และพัฒนาการที่ดี เพื่อพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกาย อารมณ์ และสังคม ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เสริมสร้างสมาธิ และจินตนาการ พัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น HQ, IQ, EQ, AQ, CQ, PQ, SQ และ EF เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
Super Easy ภาษาไทย ระดับ ม.1 - ม.6 เลกเชอร์ให้ อ่านง่ายสุดๆ ฉบับพกพา
ISBN : 9786163812650
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการติวเตอร์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 159 บาท
สรุปเนื้อหาสำคัญวิชาภาษาไทยศึกษาระดับมัธยม 1- ม.6 ที่ใช้ในการสอบอย่างครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านง่าย เข้าใจไว ด้วย Mind Map, ตารางสรุป และภาพประกอบ 4 สีสดใส เล่มเล็กกะทัดรัด พกพาไปอ่านและทบทวนก่อนสอบได้อย่างสะดวก
เกมหาศัพท์เล่มแรกของหนู My First Word Search คำศัพท์ระดับชั้น ป.4-ป.6
ISBN : 1379130000730
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 79 บาท
สอนหนูน้อยให้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นป.4-ป.6 ด้วยเกมค้นหาคำศัพท์ พร้อมภาพประกอบสีสันสดใส ช่วยพัฒนาการด้านอารมณ์ สมาธิ และสมอง ช่วยพัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น IQ PQ เป็นต้น
MY FIRST BILINGUAL STICKER SERIES สติกเกอร์สองภาษาเล่มแรกของหนู ยานพาหนะน่ารู้
ISBN : 1379130000723
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 89 บาท
สติกเกอร์สองภาษา ยานพาหนะน่ารู้ สอนหนูน้อยให้รู้จักยานพาหนะชนิดต่างๆ ด้วยสติกเกอร์สุดน่ารัก สีสันสดใส กระตุ้นการเรียนรู้ สนุกกับเกมเสริมทักษะ พัฒนาสมอง และจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ในครอบครัว
My FIRST STICKER SERIES สติกเกอร์เล่มแรกของหนู ไดโนเสาร์น่ารู้
ISBN : 1379130000716
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 89 บาท
สติกเกอร์ไดโนเสาร์น่ารู้ สอนหนูน้อยให้รู้จักไดโนเสาร์ชนิดต่างๆ ด้วยสติกเกอร์สุดน่ารัก สีสันสดใส กระตุ้นการเรียนรู้ สนุกกับเกมเสริมทักษะ พัฒนาสมอง และจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ในครอบครัว
เก่งพูดเกาหลี 80 สถานการณ์
ISBN : 9786163812728
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : อาริดา ใจสุข
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
เรียนรู้บทสนทนาภาษาเกาหลี 80 สถานการณ์ และตัวอย่างกว่า 800 ประโยค ตลอดจนคำศัพท์ภาษาเกาหลีที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่านออกเสียงภาษาไทยและคำแปล สามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง อ่านสนุก เข้าใจง่าย ให้คุณฝึกพูดได้ด้วยตัวเอง โดยสามารถนำไปใช้ได้หลายด้าน ทั้งการเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว รวมถึงการทำธุรกิจ
MY FIRST CLASSIC TALE SERIES นิทานคลาสสิกเล่มแรกของหนู ลูกเป็ดขี้เหร่ The Ugly Duckling
ISBN : 9786163812667
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 49 บาท
นิทานคลาสสิก 2 ภาษาเล่มแรกของหนูที่คุณพ่อคุณแม่มั่นใจ สนุกไปกับเรื่องราวสอนใจให้หนูๆ เป็นคนดี และพัฒนาทักษะด้านภาษา ถ่ายทอดด้วยสำนวนชวนอ่าน พร้อมภาพประกอบน่ารัก สีสันสดใส เสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาการด้านอารมณ์ สมาธิ สมอง และจินตนาการ รวมถึงพัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น EQ, IQ, AQ, CQ, MQ, SQ, และ EF ตลอดจนเสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
 
1 2 3 4 5 6 7